Lp. lapsevanem!

Kolmapäeval, 28. märtsil 2018. a. kell 18.00 toimub Kärla Põhikoolis  lapsevanemate üldkoosolek.

Päevakorras:

  1. Politseinik Priit Sepa loeng küberkiusamisest
  2. Arutelu koondhindamisest 2018/19. õa
  3. Hoolekogu esimehe Ingrid Leemeti sõnavõtt
  4. Klassikoosolekud

Olete oodatud osalema!

Kooli hoolekogu ja juhtkond

Posted in Lapsevanemale, Mis tulekul? Mis toimus?, Tähtis! | Lp. lapsevanem! kommenteerimine on välja lülitatud

Taotluste vastuvõtus 1. klassi astumiseks on uuendusi

Käesolevast aastast on taotluste vastuvõtus 1. klassi astumiseks uuendusi. Vallavalitsus annab teada, et taotluste vastuvõtt 2018/2019. õppeaastal 1. klassi õppima asuvatele lastele elukohajärgse kooli määramiseks toimub 15.-31. märtsini.

Registreerida saab siin – VIIDE

Kui tehnilistel põhjustel registris toimetamine ei õnnestu, saab kooli sekretäri juures esitada paberkandjal avalduse. 2018-Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord-plank

Peale kooli õpilaste nimekirja avaldamist Saaremaa valla kodulehel esitab lapsevanem kooli direktorile kooliastumise avalduse paberkandjal (vorm kättesaadav kooli kodulehel dokumentide all või kooli sekretäri juures).

Lisaks esitab lapsevanem kooli lapse koolivalmiduse kaardi, lapse tervisekaardi ja 1 õpilaspileti foto.

Posted in Lapsevanemale, Mis tulekul? Mis toimus?, Tähtis! | Taotluste vastuvõtus 1. klassi astumiseks on uuendusi kommenteerimine on välja lülitatud

Rahuloluküsitlus lapsevanematele

Lugupeetud lapsevanem! Kärla kool edastab teile INNOVE info ja palub oma kooli lapsevanematel osaleda. 

Pöördume Teie poole palvega osaleda Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavas rahulolu- uuringus, mille viib läbi SA Innove. Uuringu käigus kogutakse infot lastevanemate kooli ja õpikeskkonnaga rahulolu kohta.

Küsitlusele saab vastata 20. veebruar-30. märts 2018. a kolmes erinevas keeles avades üks järgnevatest veebilinkidest:

Üldhariduskoolide rahuloluküsitlus

 

Posted in Lapsevanemale, Mis tulekul? Mis toimus?, Tähtis! | Rahuloluküsitlus lapsevanematele kommenteerimine on välja lülitatud