Rahuloluküsitlus lapsevanematele

Lugupeetud lapsevanem! Kärla kool edastab teile INNOVE info ja palub oma kooli lapsevanematel osaleda. 

Pöördume Teie poole palvega osaleda Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavas rahulolu- uuringus, mille viib läbi SA Innove. Uuringu käigus kogutakse infot lastevanemate kooli ja õpikeskkonnaga rahulolu kohta.

Küsitlusele saab vastata 20. veebruar-30. märts 2018. a kolmes erinevas keeles avades üks järgnevatest veebilinkidest:

Üldhariduskoolide rahuloluküsitlus

 

This entry was posted in Lapsevanemale, Mis tulekul? Mis toimus?, Tähtis!. Bookmark the permalink.