Taotluste vastuvõtus 1. klassi astumiseks on uuendusi

Käesolevast aastast on taotluste vastuvõtus 1. klassi astumiseks uuendusi. Vallavalitsus annab teada, et taotluste vastuvõtt 2018/2019. õppeaastal 1. klassi õppima asuvatele lastele elukohajärgse kooli määramiseks toimub 15.-31. märtsini.

Registreerida saab siin – VIIDE

Kui tehnilistel põhjustel registris toimetamine ei õnnestu, saab kooli sekretäri juures esitada paberkandjal avalduse. 2018-Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord-plank

Peale kooli õpilaste nimekirja avaldamist Saaremaa valla kodulehel esitab lapsevanem kooli direktorile kooliastumise avalduse paberkandjal (vorm kättesaadav kooli kodulehel dokumentide all või kooli sekretäri juures).

Lisaks esitab lapsevanem kooli lapse koolivalmiduse kaardi, lapse tervisekaardi ja 1 õpilaspileti foto.

This entry was posted in Lapsevanemale, Mis tulekul? Mis toimus?, Tähtis!. Bookmark the permalink.