Õpetajad

Jrk nr Nimi Amet Kontakt
1. Jaan Lember direktor, ühiskonnaõpetus jaan.lember@kpk.edu.ee
 2. Anne Pildre õppealajuhataja, klassijuhataja anne.pildre@kpk.edu.ee
3. Õnne Kruusmaa klassiõpetaja onne.kruusmaa@kpk.edu.ee
4. Maret Rei klassiõpetaja, käsitöö maret.rei@kpk.edu.ee
5. Riina Eller klassiõpetaja riina.eller@kpk.edu.ee
6. Gerta Uus klassiõpetaja gerta.uus@kpk.edu.ee
7. Triinu Järvalt eripedagoog(lapsehoolduspuhkusel) triinu.jarvalt@kpk.edu.ee
8. Anne Tõru matemaatika, füüsika, klassijuhataja annet@kpk.edu.ee
9. Katrin Mesila inglise keel katrin.mesila@kpk.edu.ee
10. Marika Aarnis muusika marika.aarnis@kpk.edu.ee
11. Maret Arge kehaline kasvatus, inimeseõpetus maret.arge@kpk.edu.ee
12. Ene Heinmets eesti keel ja kirjandus ene.heinmets@kpk.edu.ee
13. Külli Luup kunst, huvijuht kylli.luup@kpk.edu.ee
14. Jaanika Kask ajalugu, klassijuhataja jaanika.kask@kpk.edu.ee
15.  Anna Adamson vene keel anna.adamson@kpk.edu.ee
16. Leana Vahter sotsiaalpedagoog leana.vahter@kpk.edu.ee
17. Kaisi Õispuu pikapäevarühma õpetaja, klassijuhataja kaisi.oispuu@kpk.edu.ee
18. Paul Tohv tehnoloogiaõpetus  paultohv@kpk.edu.ee
19. Reene Kanemägi bioloogia, loodusõpetus, geograafia, keemia, klassijuhataja reene.kanemagi@kpk.edu.ee
20. Margit Lindau haridustehnoloog margit.lindau@kpk.edu.ee
21. Väino Uljas arvutiõpetus, arvutiadministraator vaino.uljas@kpk.edu.ee

Õpetajate tuba 45 42 085