Personal

  1. Laidi Lindau – sekretär-raamatukoguhoidja – kool@kpk.edu.ee
  2. Väino Uljas – arvutiadministraator, arvutiõpetaja – vaino@kpk.edu.ee
  3. Annika Kiil – koristaja
  4. Erika Vatsfeldt – koristaja
  5. Reelika Grahv – garderoobihoidja – reelika.grahv@gmail.com