Hoolekogu

Hoolekogu töötab järgmises koosseisus:

  1. Maiu Raun – koolipidaja esindaja
  2. Anne Pildre – õppenõukogu esindaja
  3. Liilia Mesila – lastevanemate esindaja – ASEESIMEES
  4. Rauno Kuuskor – lastevanemate esindaja
  5. Ingrid Leemet – lastevanemate esindaja – ESIMEES
  6. Villi Pihl – vilistlaste esindaja
  7. Kaire Tänak – toetavate organisatsioonide esindaja
  8. Emili Gabriela De Oliveira – õpilasesinduse esindaja