Haridustehnoloog soovitab

Kutsun HITSA poolt välja antavat e-Õppe Uudiskirja lugema! LINK

Loodusõpetus

 1. Interaktiivne termomeeter – http://www.mathsisfun.com/measure/thermometer.html
 2. klassi hindelised tööd(Merlin Kirbits)
 3. Loodusmatk Sõrves – loopealsed taimed, kivistised jms (pbwiki ML)
 4. klassi e-materjale(M Kirbits)
 5. Õppematerjale(M Lindault ja Internetist)
 6. Interaktiivne test “Tunne Eestimaad 2009.” ML
 7. Interaktiivne mäng “Eesti Vabariik”. Paaridemäng.ML
 8. Elu areng Maal 4.kl (M Lindau HotPot)- tekstipõhine vastavusharjutus
 9. Ristsõna. Eritus-,sugu- seedeelundid 4.kl M Lindau HotPot
 10. Tunne aedvilju– interakt mäng
 11. Koduloomad ja kodulinnud – interakt mäng A Murd
 12. Naaberriigid, lipud– interakt mäng A Murd
 13. Naaberriigid, ilmakaared, raha– interakt mäng AM
 14. Tunne puid – interakt mäng AM
 15. Elundkonnad. 4kl. esitlus M Kivistik
 16. notebookSmart tahvlil)
 17. notebook(Smart Tahvlil)
 18. Rakud_koed_elundkonnad(1).notebook(Smart tahvlil)
 19. notebook(Smart tahvel)
 20. Testid 2.kl (HotPot Internet)
 21. Testid 3. ja 4.kl(veebipõhised Internet)
 22. Inimene 4. klassile(õppematerjali kogumik ExeLearningus M Lindau 2009)
 23. õp Mare Kivistiku loodusõpetuse ajaveeb
 24. LoodusfotosidAnu Kurmilt
 25. Veebilehekülg Earth Guide, kust leiab vastused paljudele küsimustele.
  Kus asub Maa Linnutee galaktikas? Mille poolest erineb Maa teistest planeetidest? Kus lõpeb taevas? Kuidas mõjutab päikesevalgus Maad? Millistest ainetest Maa koosneb? jne
 26. Õpikeskkonna “Tere, kevad” kasutamisest V klassi loodusõpetuse tundides. http://terekevad.wikispaces.com/
 27. veebivahendi eestikeelne kirjeldus, mida saab kasutada bioloogia õpetamisel http://lemill.net/community/chryssy/portfolio/lemill_portfolio_view?type=Tool
 28. Tedus meie ümber, õpilastööd http://www.koolielu.ee/pages.php/03101601
 29. Küsimustepank gümnaasiumibioloogias http://www.tamme.tartu.ee/biokysimused/
 30. StudyWorksi töölehed bioloogias, geograafias. http://www.tamme.tartu.ee/studyworks/index.html
 31. Looduse leheküljed internetis http://www.loodus.ee/
 32. Kõrv loodusesse http://www.loodusheli.ee/
 33. Eesti selgroogsete kodulehekülg http://bio.edu.ee/loomad
 34. Eesti taimed http://bio.edu.ee/taimed
 35. Noor loodusuurija http://bio.edu.ee/noor/
 36. Tiigriretk Eestimaal (+CD) http://bio.edu.ee/matk/
 37. Tere Kevad http://tere.kevad.edu.ee/
 38. Loodusainete mudelid http://mudelid.5dvision.ee/
 39. Mudelid gümnaasiumibioloogias http://bio.edu.ee/mudelid/
 40. Ampser – tervislik toitumine http://www.ampser.ee
 41. Noored ja narkomaania CD (saadetud koolidesse 2001. aastal)

Bioloogia 

 1. http://lemill.net/community/chryssy/collections/bioloogia-arvutiklassis-1
 2. Taimede uurimine. VII – XII kl.http://lemill.net/community/mongol/collections/taimede-uurimine
 3. Looduskaitse X – XII kl. http://lemill.net/community/mongol/collections/looduskaitse
 4. Seened VI – VIII kl. http://lemill.net/community/mongol/collections/seened
 5. – Ilmastik II VI kl http://lemill.net/community/AstridK/collections/ilmastik-ii-6-kl
 6. Kordamistestid bioloogiast gümnaasiumile. http://www.koolielu.edu.ee/bio/testidRAKK.html
 7. Läänemeri ja Eesti ilmastik – testid VI kl. http://www.koolielu.edu.ee/signeloodus/Geograafia/Meri_kliima/
 8. Inimkonna areng. Interaktiivne õppematerjal.
 9. Erinevaid filme inimkonna arengust, kultuurist jne. http://www.bradshawfoundation.com
 10. http://biodidac.bio.uottawa.ca/– siin olevaid pilte saab kasutada bioloogiatunnis
 11. Toitumine, kuidas liigub toit jne animatsioonid; väga hea interaktiivne näitvahend – http://nutrition.jbpub.com/animations/animations.cfm
 12. Animatsioonid, lohistamisülesanded pildile jms bioloogiale, ka keemiale, füüsikale, ka maateadust – http://www.kscience.co.uk/animations/anim_1.htm

Geograafia

 1. Eesti kaart – väinad ja saared. http://elvag.edu.ee/~kerstip/kaart
 2. Põhja-Eesti klint – Eesti looduse sümbol, raamat Internetis http://www.looduskalender.ee/klint
 3. Populaarselt geoloogiast. Huvitav ja põhjalik eestikeelne lehekülg. http://gaia.gi.ee/geomoodulid/
 4. Juhend ja näidis kodukoha atlase koostamiseks. http://atlasekoostamine.wikispaces.com/Esileht
 5. Mandrid – II – III kooliaste. http:// www.hiie.tartu.ee/mandrid
 6. StudyWorksi töölehed bioloogias, geograafias. http://www.tamme.tartu.ee/studyworks/index.html

Kunst

 1. Õppematerjalid (M Lindault ja Internetist)
 2. Askartelu meisterdamise ideed
 3. KinderArt (meisterdamist, kunst)
 4. Käeline tegevus (nooremale kooliastmele Enchantedlearning)

Tööõpetus- käsitöö

Mitmesugune meisterdamine ja näputöö erinevale klassile. Õppematerjalide liigid on erinevad – siit võib leida meisterdamise videosid, õpetusi, näidistöid, linke headele mõtetele jms

 1. Laste meisterduste videod  – YouTube
 2. Meisterdamise videod munadepühad – YouTube
 3. Voltimine – oriland.com
 4. Kudumine, heelgeldamine ja palju muud – isetegija.net
  1. Käsitöö õpetajate praktikakogukond
  2. Ideid Jõhvi loovusringi blogilit
  3. Ideid kunstiõpetajate blogilt
  4. Käsitööklubi ajaveeb
  5. Meisterdamist (Saksakeelne, sisaldab ka ainete teemalehti)
  6. Paberist lilled, dekoor (venekeelne)
  7. Kaarditegemise ideid (venekeelne)
  8. Meisterdamine    www.craftideas.info
  9.  Poiste tööõpetus Narva õpetaja VD koduleht
  10. Lobzik – tööõpetuse õp Juri Raud koduleht

Kunst ja muusika

 1. Kunstiportfoolio (Renessanss, barokk, testid jms )
 2. Kunstiblogi (1.kooliaste, Tiia Salm)
 3. Huvitav allalaetav joonistusprogramm ArtRage. Saab luua kauneid joonistusi. Kui soovid kõiki võimalusi kasutada, peab maksma.

  Juhend ArtRage kasutamiseks.

  Joonistusprogramm Drawing for Children. Kasutamise juhend ja näited.

 4. Kunstiõpetuse harjutusülesanded. http://www.elvag.edu.ee/~saue/kunst
  – Ideekeskus ZUZU http://www.hot.ee/zuzu/
  – Kunstikeskus.ee http://www.kunstikeskus.ee/
  – “Kunst, teos, keskkond” http://www.kunstikeskus.ee/trend/trend_set_teos_avaleht.htm
  – Klassitsism – abimaterjal kunstiajaloos http://www.koolielu.edu.ee/klassitsism/
  – Kunstiajaloo portfoolio http://portfoolio.varstukk.edu.ee
  Kristlik kultuur http://kristlus.varstukk.edu.ee/kristlikkultuur/
  – Kunstiajaloo õppematerjal. Klassitsism. http://www.koolielu.edu.ee/klassitsism/
  – Kunstiajaloo materjalid gümnaasiumile. http://www.zone.ee/marjukodukas/testid.html
  muusika
  – Eesti muusika http://www.koolielu.edu.ee/eesti_muusika/
  – Arvutisse allalaetav vabavaraline nootide kirjutamise programm. http://www.finalemusic.com/notepad/
  – A. – M. Lillo materjalid. http://www.tdl.ee/~anumai/
  – Eesti rahvakultuur CD
  töö- ja tehnoloogiaõpetus
  – Elektrotehnika õppematerjal http://www.koolielu.edu.ee/tehnoloogia/
  – Juhendid ristpistemustri generaatorite ja tööde veebis avaldamise keskkonna Issuu kohta. http://lauka.wetpaint.com/?t=anon
  – Looduslikud kiud. http://www.hot.ee/looduskiud/
  – Ideekeskus Zuzu. http://www.hot.ee/zuzu/
  – Nahkehistöö testid. http://www.zone.ee/nahatest/
  – Metallitööd. Veebipõhine õppematerjal. http://www.zone.ee/rauatyy/
  – Ahti Penti esitlus. IT- vahendite kasutamisest töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundides. IT_kasut_tehnol.pdf
  – Erinevad tehnoloogia-alased ülesanded koos juhenditega. http://www.real.edu.ee/tehnoloogia/yritused/index.php

Kodundus

 1. Pasta. http://www.elvag.edu.ee/~reet/pasta
 2. – Virtuaalne kokaraamat. http://kokaraamat.ee/
  – Nami.nami (kokandus). http://www.nami-nami.ee/
  – Ampser – koolinoorte tervisliku toitumise arvesti. http://www.ampser.ee/index.php

Eesti keel

 1.  Sookoll ja sisalik lugemiskontrollTEST (Excelis hindeline koostas M Lindau)
 2. Interaktiivne test “Sookoll ja sisalik” (koostas M Lindau)
 3. Õppematerjale (A Murd)
 4. Õppematerjalid (M Lindau ja teised)
 5. Eesti keele lünkharjutused, ristsõnad jms 2.klassile Avita õppevarale, Margit L
 6. Määra sõnaliigid – interaktiivne mäng. M Lindau
 7. 12 kuud. Interaktiivne mäng M Lindau
 8. Tähestiku mäng
 9. Mis kohad need on? – sõnamäng
 10.  Jalatsid – sõnamäng (A Murd)
 11. Jõulumäng – sõnamäng (A M)
 12. h_sona_algul.notebook (Smart tahvlil)
 13. Too_muinasjuttudega.notebook (Smart tahvlil)
 14. Nimekiri_tahestik.notebook (Smart tahvlil)
 15. Testid 2.klassile (hotPot Internet)
 16. Testid 3. ja 4.klassile (veebipõhised, Internet)
 17. Vanasõnade raamat
 18. Mõistatusteraamat

4.kl lugemiskontroll Munas ja maailmas (ML)

ML Lisaülesanded 2.klassile

Interaktiivsed lünkharjutused

 1. Suluta kaashäälikupikkus
 2. Suluta kaashääliku pikkus
 3. Suluta kaashääliku pikkus
 4. Täishääliku pikkus
 5. Täishäälikuühend
 6. Täishääliku pikkus
 7. Täishääliku pikkus

 

Õpiabi

Eesti keel ja kirjandus

 1. Lugemis- ja kuulamistestid; palju harjutusi. Registreerumisega
 2. Ortograafia. Koolielu.
 3. Virtuaalne õigekeelsus sõnaraamat (ÕS 2006)
 4. Ideelaadal “Elu koolis koos Tiigriga” eesti keele boksis toimunud tegevused.
 5. Kirjandusrral 2009, parimad õpilaste poolt loodud veebilehed http://www.koolielu.ee/pages.php/03030902
 6. Fotoromaanid, parimad õpilaste loodud fotoromaanid kirjandusteostest http://www.koolielu.ee/pages.php/03031601
 7. ETV saadete arhiiv. http://etv.err.ee/arhiiv.php
 8. Eesti multifilmide arhiiv ETVs. http://www.tv.ee/static/manager/pildid/console/tv.ee/mconsole.asp?videoid={DF620AB6-8A58-4052-8202-FBF638365673}
 9. Info erinevate konkursside kohta
 10. Kristlik kultuur http://kristlus.varstukk.edu.ee/kristlikkultuur/
 11. Erinevad lingid ja materjalid eesti keele ja kirjanduse õpetamiseks http://eestikeel.wikispaces.com/
 12. Huumori semantiline analüüs, eestikeelne teos Internetis http://haldjas.folklore.ee/~kriku/HUUMOR/raskin.htm
 13. Rahvahuumor. http://haldjas.folklore.ee/~kriku/HUUMOR/index.htm
 14. Keeletestid EKI kodulehelt http://www.eki.ee/keeleabi/index.php?leht=11
 15. Nutikad selgitused, kuidas jätta meelde raskete sõnade kirjapilti. http://nutikad.wikispaces.com/
 16. Kirjeldatakse erinevaid keskkondi, mida saab kasutada eesti keele ja kirjanduse tundides. http://ikttunnis.pbwiki.com/
 17. Ajaveebid eesti keele ja kirjanduse tunnis http://www.slideshare.net/ingalaidna/ajaveebid-presentation-705690
 18. – Digiteeritud eesti ajalehed 1821 – 1944 http://dea.nlib.ee/
 19. – Eesti värss, arenev luule ja värsiteadusliku informatsiooni esitamise keskkond. http://www.ut.ee/verse/index.php?m=main
 20. Antiikkirjanduse käsitlus 10. klassile. http://www.vkg.werro.ee/aivar/91/index.html
 21. Antiikkirjandus (testid, videod, veebilehed) http://koolielu.sauropol.com/
 22. EEVA. Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu. http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva/index.php?do=tekst_rootsi〈=1
 23. Vana kirjakeele korpus http://www.murre.ut.ee/vakkur/Korpused/korpused.htm
 24. Regilaulu poeetika, veebileht. http://haldjas.folklore.ee/UTfolkl/loengud/poeetika/
 25. BERTA – interaktiivne rahvakalender http://www.folklore.ee/Berta/
 26. Rahvaluulealased väljaanded Internetis http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/?view=est
 27. Töölehed II kooliastmele. http://ortograafia.wikispaces.com/
 28. Eesti keele ja kirjanduse teste ning tööülesandeid põhikoolile. http://ellehein.googlepages.com/
 29. ERNI. Eesti kirjanduslugu tekstides 1924 – 1925. http://www.kirmus.ee/erni/erni.html
 30. rühmitus Noor-Eesti, ülevaade nooreestlastest ja väljaannetest http://www2.kirmus.ee/nooreesti/?id=263⊂=256
 31. Eesti keele õigekiri (reeglid, näited, harjutused) http://www.koolielu.edu.ee/ortograafia/
 32. Eesti keele käsiraamat Internetis http://www.eki.ee/books/ekkr/
 33. Keeleveeb http://keeleveeb.edu.ee
 34. Võrguentsüklopeedia Estonica http://www.estonica.org/index_est.html
 35. Õigekeelsussõnaraamat 2006 – http://www.eki.ee/dict/qs2006/
 36. Tähetaevas http://edugames.hk.tpu.ee/tahetaevas/
 37. William Shakespeare X kl http://lemill.net/community/people/helja6/collections/william-shakespeare
 38. 35 testi kõnekäändude ja piltlike väljendite kohta II – III kooliastmele.http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/
 39. II – III kooliastmele mõeldud kirjanduse testid. http://ellehein.googlepages.com/home
 40. Kirjandus II – III kooliastmele. Filmikunstist, antiikteater, õpiprojekt “Piraadid”. http://real.edu.ee/~tiia.niggulis/?Sissejuhatus
 41. emakeeleolümpiaad 2010

Matemaatika

 1. Taskuarvuti
 2. Interaktiivne arvelaud 
 3. Õppematerjalid (M Lindau ja teised)
 4. Interaktiivsed harjutused (Lemme Sulaojalt)
 5. Interaktiivne mäng. Tähtsad mõisted  1. klassile ML
 6. LeMill harjutused Merlin Kirbits
 7. 10 piires peast arvutamise mäng ( ppt M Lindau)
 8. Testid 2.kl (HotPot Internet)
 9. Testid 3., 4.klassile (veebipõhised Internet)
 10. Matemaatika drilliharjutused ja mängud 1. kl õp Tiiu Leiburi kogutud
 11. Matemaatika 5.-9.klassini õp Marina Savina kogutud viited
 12. Kombineeritud konstruktsioonülesanded Hillar Uudevaldi koduleht
 13. Matemaatika 6.klassile Tore matemaatika
 14. Geomeetria mängudeleht
 15. Jagamine mängedeleht
 16. Mu ülesannetekogu Quizlet.com-is

Matemaatika, füüsika

Vool paralleel- ja järjestikuses vooluringis – tööleht õpilasele ja õpetajale Vool_opil.doc vool1_opet.doc
– Vooluring ja lülitid – tööleht õpilasele ja õpetajale vooluring1_opil.doc Vool_opet.doc
– Paralleel ja jadaühendused – tööleht õpilasele ja õpetajale Paralleel_opil.doc Paralleel_opet.doc

 1. Matemaatika õpetajate praktikakogukond
 2. Quia õppematerjalid Irja Rebane Ristiku Põhikool
 3. Matemaatilised mängud jm (tõlgi Google tõlgiga)
 4. Geomeetria (animeeritud joonestamist, diagrammi tegemine ms)
 5.  Peastarvutamise mäng – 100 piires liitm, lahutamine, korratabel; eesti keelne nipi.pri.ee
 6. Matemaatika tarkvara allalaadimiseks  Wolfram Mathematica Player 7
 7. Mott.edu.ee Viki 4.kl – vikis võid ka sina oma ülesandeid lisada
 8. Mott.edu.ee ülesandeid teistele klassidele
 9. Siim Luha matemaatika interaktiivne õppematerjalikogu 2. kooliastmele. juhendid õpetajale lisatud
 10. Töölehti printimiseks ja Excelis töötamiseks (2. 3. kooliaste)
 11. – õpetajate koostatud erinevate programmide näited ja juhendid http://www.koolielu.ee/pages.php/03021804
  – õpilaste koostatud erinevate programmide juhendid http://www.koolielu.ee/pages.php/03021805
  – matemaatika õpetamiseks vajalikud materjalid, autor: Laine Aluoja http://koolielu.edu.ee/koolitused/
  – Juhend erinevate matemaatika õppimist toetavate programmide (Wiris, GeoGebra jm) ning õppematerjalide kohta. https://allarveelmaa.wikispaces.com/
  – Erinevate matemaatikaprogrammide tutvustused ja lingid http://www.hot.ee/matex2005
  – MathSoft StudyWorksi töölehed http://www.tamme.tartu.ee/studyworks/
  – Poly http://www.koolielu.ee/pages.php/03020612?txtid=4944
  – Funktsioonide graafikute harjutamise programm ja töölehed http://math.ut.ee/~eno/graafik/
  – GeoLog Win http://www.koolielu.ee/pages.php/03020609?txtid=1578
  – Keksutabel http://www.koolielu.ee/pages.php/03020612?txtid=6043
  – Matemaatika põhivara http://matemaatika.edu.ee/
  – Matemaatika testikomplektid http://www.mathema.ee/testid/
  – Function http://www.koolielu.ee/pages.php/03020608?txtid=1528
  – Pattern http://www.koolielu.ee/pages.php/03020607?txtid=1527
  – Õpitarkvara T-Algebra kasutamine http://www.koolielu.ee/pages.php/03021501
  – T-Algebra http://www.math.ut.ee/T-algebra/
  – Wiris http://www.wiris.ee/wiris (Projekti koduleht http://www.wiris.ee)
  – Geomeetrilised kujundid I – IV klassile.
  http://lemill.net/community/mlamerlin/collections/geomeetrilised-kujundid-i-iv-klassile
  – Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika elemendid gümnaasiumis. http://www.zone.ee/veelmaaallar/sisu1/index.html
  – Funktsioonid. http://www.elvag.edu.ee/~pihlap/funktsioonid
  – Hulknurk. http://www.elvag.edu.ee/~elvev/Hulknurk
  – 23 matemaatika-alast testi üldhariduskooli 9. klassi õpilastele. http://www.hot.ee/matetestid/
  – Testid 12. klassile teema “Hulktahukad ja pöördkehad” mõistete ja valemite kinnistamiseks ning kordamiseks. http://mhg.tartu.ee/janika/testid/stereomeetria/index.htm

Füüsika ja astronoomia

– Oskar Noorkõivu 44 füüsika katset Youtubes http://www.youtube.com (sisesta otsingusse O. Noorkõiv)

– StudyWorksi töölehed füüsikas, keemias. http://www.tamme.tartu.ee/studyworks/index.html
– Füüsikaportaali videoklipid http://www.fyysika.ee/opik
– Loodusainete mudelid http://mudelid.5dvision.ee/
– Taevakaart ja taevakalender http://www.obs.ee/astro/programmid/
– Tahvel.ee (valmib detsember 2008) http://www.tahvel.ee
– Kosmoloogia – interaktiivne astronoomiaõpik. http://opik.obs.ee/
– Avatud füüsika I osa CD (saadetud koolidesse 2003. aastal)
– Testid füüsikast – elektrilaengud ja elektriväli. http://www.zone.ee/vroosioks/fyysika/index.htm
– Testid elektriõpetusest IX kl. http://www.hot.ee/fyysika3/
– Taeva vaatamise programm, mis näitab realistlikku taevast reaalajas. Saab vaadata tähti, tähtkujusid, planeete, satelliite ja palju muud. – – Allalaetav vabavara. http://www.stellarium.org/
– Veebipõhine astronoomia õppevahend. http://www.syg.edu.ee/~peil/astronoomia/
– Füüsika õppematerjal „Universum ja elu areng”. CD plaat.keemia
– Virtuaalne Mendelejevi tabel. http://www.rsc.org/chemsoc/visualelementspages/pertable_fla.htm
– Programmi ACD Chem/Sketch tutvustus ja kasutamisjuhised koos näidetega 11. kl orgaanilise keemia tundides kasutamiseks http://orgaanilinekeemia.wikispaces.com/
– Süsivesinike ning alkoholide ja nende ühendite nimetamine gümnaasiumi orgaanilise keemia kursuses
http://www.zone.ee/orgaanilinekeemia2/
– StudyWorksi töölehed füüsikas, keemias. http://www.tamme.tartu.ee/studyworks/index.html
– Loodusainete mudelid http://mudelid.5dvision.ee/
– Keemia õppetükid. http://www.ut.ee/keemiaope/
– Keemia õppetükid CD (jaotatud TH SA koolituse raames aastatel 2002-2003)
– Koolidel on võimalik küsida Tiigrihüppe Sihtasutuselt kompensatsiooni keemia õppetarkvara ostmiseks, mida vahendab OÜ Edusoft (http://www.edusoft.ee). Otsuse, millist tarkvara hankida, teeb kool ise, TH SA kompenseerib koolile 50% hangitava tarkvara maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2950.- krooni ühe tarkvaraprogrammi ja mitte rohkem kui 5900.- ühe kooli kohta aastas.
Kompenseeritav õppetarkvara: Multimeediavahendid loodusteadustes. Orgaaniline keemia.

majandusõpe//
Majandusõpetuse testid ja ristsõnad. http://www.ylejoe.parnu.ee/taimi/hotpottestid/
– Majandusteadmised interneti kaudu http://www.ja.ee/projektid.htm
– Majandusõppe internetikeskkond “Simulaator 7”. http://seitse.2day.ee

Saksa keel

Eesti Saksa keele Õpetajate Selts  – saksa keele õpetajate praktikakogukond

Interaktiivsed harjutused Eve Grossilt

 1. Ristsõna Saksamaa kohta
 2. Saksamaa naaberriigid
 3. Berliin eile ja täna
 4. Kombed ja tavad Sakamaal
 5.  Berliin

Interaktiivsed harjutused Aimi Jõesalult

 1. Liechtenstein
 2. Schweiz
 3. Österreich
 4. Deutschland

õp Irina interaktiivne harjutus – Saksa keelt kõnelevad riigid

õp Maie interaktiivne lünkharjutus Kombed ja tavad. Munadepühad.

Kiviõli õpilaste valmistatud film “Reiseziel” – videosse võtta – hea idee järgmiseks!

Korrasta sõnakaardid. Lause. Jutt.
– A. Kesksaare koostatud harjutuste kogumik. http://saksak.pbwiki.com/
– Aimi Jõesalu loodud ülevaade saksa keele tunnis kasutatavatest IKT vahenditest koos näidetega

http://esaksa.wikispaces.com/

Inglise keel

 1. testid, ristsõnad (interaktiivsed, printimiseks)
 2. testid, tekstid, Google´i tõlkija (tõlgib 21 keelde)
 3. Interaktiivne õppematerjal 4.klassile ( Merle Udso) testid, kuulamine ms)
 4. Interaktiivne õppematerjal 2.-4.klassile (Tiiu Leibur)
 5. Interaktiivne õppematerjal ( Inga Korts-Laur 4. ja 5.klassile)
 6. Interaaktiivne õppematerjal (Tiiu Vendel 1-4kl )
 7. Vastavusharjutus teemal Sfety first (8.kl koostas Margit Lindau)
 8. British National Corpus – mahukas inglise keele tekstikorpus.
 9. – Otsib sõnaseletusi mitmest allikast – http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/index.xml
 10. – Meedia X – XII kl. http://lemill.net/community/kat3z/collections/media
 11. – Career. IX – XII kl. http://koidulag.edu.ee/~katz/Career/
 12. – Christmas time IV – VI kl. http://www.koidulag.edu.ee/~leibur/eXe
 13. – Seven Modern Wonders of the World – XII kl. http://marika2005.100webspace.net/
 14. – Testid VI – IX klassile. Security. http://www.hot.ee/kat3z/hotPot/start_page.htm
 15. – Inglise keele veebipõhised testid gümnaasiumile. http://sise.saue.edu.ee/~tiia/kristi/
 16. – Money – XI – XII kl. http://math.ut.ee/~nika/index1/index.html

Ajalugu

-Ajaloo mõisted 7. klassile. Põhjalik eestikeelne materjal. http://neeme.kook.pri.ee/materjal/m6isted.htm
– 7. klassi ajaloo kordamisküsimused ja mõned enesekontrolliga testid. http://neeme.kook.pri.ee/kordamine/kord_7.htm
– Interaktiivsed kaardid sõdadest. http://www.mapsofwar.com/library.html
– Inimkonna areng. http://www.bradshawfoundation.com/journey/
– Ajalugu selgeks 90. sekundiga! Illustreeritud ülevaated mitmetest teemadest.
– HotPotatoes testid. http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=98
– II maailmasõja käik. Ingliskeelne interaktiivne materjal. http://www.ushmm.org/wlc/media_nm.php?lang=en&ModuleId=10005137&MediaId=3376
– Prantsusmaa 1789-1815. http://www.zone.ee/prantsusmaa1789-1815/
– Egiptus ja Mesopotaamia. http:// www.hiie.tartu.ee/vanaaeg
– Harjumaa mõisad http://www.koolielu.edu.ee/harjumaa_moisad/
– Vanaaeg – testid VI kl. http://metskylakool.lihula.ee/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=38&MMN
– Keskaeg CD (saadetud koolidesse 2002. aastal)
– Eesti esiajalugu CD (saadetud koolidesse novembris 2005)

Inimeseõpetus, terviseõpetus, psühholoogia

Inimeseõpetuse õpetajate prkatikakogukond

kodanikuõpetus, ühiskonnaõpetus
– Kaitse ennast, aita teist (112) http://www.koolielu.edu.ee/112/
– Hoidu kahjutulest http://www.ziil.ee/kustuti/kustuti2.html
– Noored ja narkomaania CD (saadetud koolidesse 2001. aastal)
– Kodanikud ja demokraatia. http://lemill.net/community/maiduv/collections/kodanikud-ja-demokraatia
– Demokraatlik valitsemine. Ühiskonnaõpetuse ülesanded gümnaasiumile. http://www.oesel.ee/maidu/demokraatlikvalitsemine1.htm