Riiklik järelvalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Kärla Põhikooli ekspert on Pille Vaiksaar – Pille.Vaiksaar@hm.ee;  mobiiltelefon

5687 6483; kontor Pärnumaa Kutsehariduskeskuses  Niidupargi tn 12