Meie kool

Lehitse meie kooli väärtuste raamatut täisekraanil – kliki raamatule

Kärla Põhikool on Lääne-Saare valla üks kolmest üldhariduskoolist. Kärla koolimaja koosneb kahes järgus ehitatud hoonest. Vanem osa valmis 1912. aastal, uuem – 1972. aastal. 2001. aastal renoveeriti kooli vanem osa, mille tulemusena kool sai juurde arvutiklassi ja käsitööklassi, paranesid tingimused kolmes õppeklassis.

2002 – 2004 toimus kooli uuema osa täielik kapitaalremont ja valmis juurdeehitus, mille tulemusena kool sai endale raamatukogu, aula ja muusikaklassi. Renoveeritud osa vastab tänapäeva tulekaitseeeskirjadele. 2007.a rajati koolimaja taha spordi- ja mänguväljak. Kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks kasutab kool peale spordiväljaku ka Kärla Spordihalli. Spordihalliga ühe katuse all asub ka kooli teenindav söökla, mis kindlustab tasuta lõunasöögi kõikidele õpilastele.

Kooli ajaloost

1910 – avati Kärlal ministeeriumikool

1912 – valmis ajakohane ministeeriumikooli hoone

1919 – nimetus Kärla 6-klassiline Algkool

1944 – nimetus Kärla Mittetäielik Keskkool (õpilased õppisid kahes vahetuses)

1950 – ümberkaudsed koolid muudeti algkoolideks, kooli juurde avati internaat

1951 – kooliga liideti vene algkool, mis likvideeriti 1958

1954/55 – suurim õpilaste arv kooli ajaloos (254 õpilast)

1959 – kooli toodi elekter Kärla võitööstusest

1961 – muudeti kool 8-klassiliseks

1972 – valmis kooli esimene juurdeehitus

1988 – nimetus Kärla 9-klassiline Kool

1992 – nimetus Kärla Põhikool

1998 – valmis Kärla Spordihall

1999 – hakati õpilasi toitlustama spordihalli sööklas

2001 – renoveeriti koolimaja vana osa

2003 – valmis kooli teine juurdeehitus

Koolijuhid läbi aegade

Madis Ling – Kärla Ministeeriumikooli juhataja

Jaakob Tarkpea – Kärla 6-klassilise Algkooli juhataja

Johannes Nääb – Kärla 6-klassilise Algkooli juhataja

Oskar Sõmmer – 1934 – 1944

Johannes Arela – 1945 – 1946

Linda Otsa (Saarlaid) – 1946 – 1952

Heino Kadak – 1952 – 1953

Erna Mets (Ristkok) – 1953 – 1956

Maret Johanson (Kuprijanova) – 1956 – 1959

Endel Noor – 1959 – 1963

Peep Lango – 1963 – 1988

Mahta Aksalu – 1988 – 1989

Tõnu Toon – 1989 – 2010

Uku Vilson – 2010 – 2011

Jaan Lember 2011 –

Meie koolis õpetajana töötanud üle 25 aasta

Eleida Mändar 1951 – 1978

Vilma Noot 1953 – 1979

Mahta Aksalu 1955 – 2012

Peep Lango 1961 – 1988

Esta Lango 1964 – 2011

Aime Haamer 1962 – 2008

Aare Liiv 1974 – 2009

Anne Pildre 1974 –

Anne Tõru 1979 –