Õppe-/huvitöö

Tundide ajad

 1. 8.30 – 9.15
 2. 9.25 – 10.10
 3. 10.20 – 11.05 – Söögivahetund 1. – 4.klass
 4. 11.25 – 12.10 – Söögivahetund 5. – 9.klass
 5. 12.30 – 13.15
 6. 13.25 – 14.10 – Pikapäevaeine
 7. 14.20 – 15.05
 8. 15.10 – 15.55

Koolivaheajad 2017/2018 õppeaastal

 •      vaheaeg 21.–29. oktoober 2017;
 •      vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
 •      vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
 •      vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
 •      vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2018

Teave Haridus- ja Teadusministeerimui veebilehelt: https://hm.ee/et/koolivaheajad 

Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister igaks konkreetseks aastaks. Sügis- ja kevadvaheaeg kestavad tavaliselt ühe nädala ning jõuluvaheaeg kaks nädalat.

Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.

Erakooliseaduses on sätestatud, et õpilasel on õppeaasta jooksul vähemalt kaheksa nädalat koolivaheaega, sellest kaks nädalat õppeaasta sees.

Koolivaheajad 2016/2017 õppeaastal

 •  sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a – 30. oktoober 2016. a;
 •   talvevaheaeg 23. detsember 2016. a – 8. jaanuar 2017. a;
 •   kevadvaheaeg 18. märts 2017. a – 26. märts 2017. a;
 •   suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017. a – 31. august 2017. a

2016/2017 õppeaasta tasemetööd

 • 3.klassi tasemetöö eesti keeles – 10. mai 2017.a;
 • 3. klassi tasemetöö matemaatikas – 16. mai 2017.a;
 • 6.klassi tasemetöö eesti keeles  – 3. mai 2017.a;
 • 6.klassi tasemetöö matemaatikas – 9. mai 2017.a;
 • 6.klassi tasemetöö kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles, ühiskonnaõpetuses või vene õppekeelega koolide puhul vene keeles – 18. mai 2017.a.

2016/2017 õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid: 

 • Eesti keel – 1. juuni 2017.a;
 • matemaatika – 7. juuni 2017.a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2017. aasta 1. veebruariks.