Õppe-/huvitöö

Tundide ajad

 1. 8.30 – 9.15
 2. 9.25 – 10.10
 3. 10.20 – 11.05 – Söögivahetund 1. – 4.klass
 4. 11.25 – 12.10 – Söögivahetund 5. – 9.klass
 5. 12.30 – 13.15
 6. 13.25 – 14.10 – Pikapäevaeine
 7. 14.20 – 15.05
 8. 15.10 – 15.55

Koolivaheajad 2016/2017 õppeaastal

 •  sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a – 30. oktoober 2016. a;
 •   talvevaheaeg 23. detsember 2016. a – 8. jaanuar 2017. a;
 •   kevadvaheaeg 18. märts 2017. a – 26. märts 2017. a;
 •   suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017. a – 31. august 2017. a

2016/2017 õppeaasta tasemetööd

 • 3.klassi tasemetöö eesti keeles – 10. mai 2017.a;
 • 3. klassi tasemetöö matemaatikas – 16. mai 2017.a;
 • 6.klassi tasemetöö eesti keeles  – 3. mai 2017.a;
 • 6.klassi tasemetöö matemaatikas – 9. mai 2017.a;
 • 6.klassi tasemetöö kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles, ühiskonnaõpetuses või vene õppekeelega koolide puhul vene keeles – 18. mai 2017.a.

2016/2017 õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid: 

 • Eesti keel – 1. juuni 2017.a;
 • matemaatika – 7. juuni 2017.a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2017. aasta 1. veebruariks.