Õpilasesindus

Kärla Põhikooli Õpilasesindus (ÕE) on õpilastest koosnev ühendus, mis aitab edendada koolielu ja lahendada koolis tekkivaid probleeme. ÕE liikmed on ettevõtlikud ja eeskujulikud õpilased 5. – 9. klassist. Meie eesmärk on kooli õpilaskonna vastutuse tõstmine kooli ees, õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine. ÕE aitab arendada õpilase eneseväljendusviisi ja loovat mõtlemist.

Kärla kooli ÕE liikmed: (18 liiget)

ÕE põhimäärus