Õpilasesindus

Kärla Põhikooli Õpilasesindus (ÕE) on õpilastest koosnev ühendus, mis aitab edendada koolielu ja lahendada koolis tekkivaid probleeme. ÕE liikmed on ettevõtlikud ja eeskujulikud õpilased 5. – 9. klassist. Meie eesmärk on kooli õpilaskonna vastutuse tõstmine kooli ees, õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine. ÕE aitab arendada õpilase eneseväljendusviisi ja loovat mõtlemist.

Kärla kooli ÕE liikmed:

 1. Darelyan Pähn (5.kl)
 2. Helena- Karmen Saar (5.kl)
 3. Kelly Grahv (6.kl)
 4. Astrid Rei (6.kl)
 5. Annika Suurna (6.kl)
 6. Eva Sõmmer (6.kl)
 7. Mikk Nahkur (6.kl)
 8. Karis Kivi (6.kl)
 9. Triinu- Liis Torri (7.kl)
 10. Kaisa Tänav (7.kl)
 11. Emili Gabriela De Oliveira (7.kl)
 12. Mattias Andreas Kaerma (8.kl)
 13. Gabriela Grahv (8.kl)
 14. Joanna Jaansalu (8.kl)
 15. Meryssabel Nõmm (8.kl)
 16. Ruth Rahnel (9.kl)
 17. Margerite Mesila (9.kl)
 18. Sander Õispuu (9.kl, president)

ÕE põhimäärus