Kalender

Filtreeri sündmusi

Õppeaastad

Kõik II poolaastaII poolaasta SuviSuvi TalvetrimesterTalvetrimester I poolaastaI poolaasta KevadtrimesterKevadtrimester SuviSuvi SügistrimesterSügistrimester

Kuupäev
 
Kevadtrimester(5)

HITSA Tuleviku Õpetaja koolituse I mooduli teema "Õpetaja tegevused digiajastul"

Auditoorse õppe ajakava: 

 • 26.02 - koolimajas kell 9 kuni 16.30
 • 19.03 - koolimajas kell 14 kuni 16.45
 • 6.04 - koolimajas kell 14 kuni 16.45
Sulge

HITSA Tuleviku Õpetaja koolituse I mooduli teema "Õpetaja tegevused digiajastul"

Auditoorse õppe ajakava: 

 • 26.02 - koolimajas kell 9 kuni 16.30
 • 19.03 - koolimajas kell 14 kuni 16.45
 • 6.04 - koolimajas kell 14 kuni 16.45
Sulge

14juuni
ÕN koosolek nr 4

ÕN toimub algusega kell 9.00 ajaloo ja kunsti klassis

Päevakorras:

1. 9. klassi lõpueksamite tulemused ja põhikooli lõpetamine

2. Tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel

3. Ainekiituskirjade andmine 9. klassi õpilastele

4. Stipendium „Parim õpilane“

5. Kinnitada viis õppenõukogu liiget, kes allkirjastavad lõputunnistuse (va sekretär ja direktor)

6. Õpetajate esindaja valimine juhtkonda 2018/19. õppeaastal

7. e-kooli päevikute lukustamine

Arutelud

Sulge

Pidulik lõpuaktus toimub koolimajas algusega kell 15.00

Sulge

Suvi(5)
23august
Hariduskonverents

PÄEVAKAVA

 

 • 09.30 – 10.00 REGISTREERUMINE JA TERVITUSKOHV
 • 10.00 – 10.15 Konverentsi avasõnad Madis Kallas, Saaremaa vallavanem
 • 10.15 – 11.00 Tänapäeva erivajadusega laps ja meie toetamise võimalused Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu Kooli direktor
 • 11.00 – 11.40 Kaasav haridus: HEV õpilase integreerimine tavakooli ja õppetöö korraldus, Kersti Nigesen, Vanalinna hariduskolleegiumi direktor
 • 11.40 – 12.00 KOHVIPAUS
 • 12.00 – 12.40 „Issand jumal, ma olen ju ka inimene!” Andekusest laste ja hariduse sidusrühmade pilgu läbi Halliki Põlda, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi lektor ja andekate laste ema
 • 12.40 – 13.30 Lähiaja arengud HTMi vaatest nähtuna Mihkel Rebane, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse osakonna juhataja
 • 13.30 – 14.30 LÕUNA
 • 14.30 - 14.50 „Meie lapsed hariduses, võimalused ja valikud” Helle Kahm, Saaremaa vallavalitsuse abivallavanem – haridus, noorsootöö, kultuur, sport 
 • 14.50 – 15.40 Paneeldiskussioon / arutelu: „Merest kantud tarkus – HEV õpilased Saare maakonna koolides”
 • 15.40 – 16.20 Haridus ja tööelu – miks lahus? Ants Sild, ettevõtja ja hariduselu mõtiskleja
 • 16.20 – 16.30 Konverentsi kokkuvõte
 • 16.30 – 17.00 Kohtumine mõttekaaslastega
Sulge

PÄEVAKORRAS: tööplaani koostamine 2018/2019 õppeaastaks 

Alus:  

 • - 2018 a kevadel koostatud SWOT analüüs + traditsiooniliste ürituste loend 

 • - Kooli arengukava 

 • - 2017/2018 tegevuskava 

AJAKAVA

* 9.00 - sissejuhatus, ülesande püstitus 

Rühmatööd

* 9.15.- 10.15 I rühmatöö (teemad 1 ja 2) 

* 10.15 – 10.30 Kaasajastatud õppetöö - kokkuvõte 

* 10.30 - 10.45 Iga õpilase individuaalsusega arvestatakse - kokkuvõte 

* 10.45 – 11.00 Väärtustatud liikluskasvatus - kokkuvõte 

* 11.00 - 11.15 Tervist edendav kool -  kokkuvõte 

* 11.15-11.30 KOHVIPAUS

* 11.30 - 12.15 II rühmatöö (teemad 3 ja 4)  

* 12.15 - 13  LÕUNA 

* 13.00 - 13.15 Hästi juhitud ja kõiki osapooli kaasav kool  - kokkuvõte 

* 13.15 - 13.30 Tunnustatud ja motiveeritud personal  - kokkuvõte 

* 13.30 - 13.45 Lapsevanemad ja kogukond on kaasatud kooli arendustegevusse - kokkuvõte 

* 13.45 - 14.00 Kaasajastatud, õppekava nõuetele vastav ja turvaline töö- ja õpikeskkond - kokkuvõte 

* 14.00 Päeva lõpp 

Sulge

Teema kohta saab lugeda rohkem veebist http://tore.ee/index.php?id=723. Vaata teisi liitunud koole: http://tore.ee/index.php?id=727

Mentorluspäeva ajaraamid on järgmised: 

* 9.30 - kogunemine

* 10.00 - Mentorluspäev algab: teema sissejuhatus

* 11.30 - paus

* 12.00 - teema jätkub

* 13.30 - lõuna

* 14.30 - teema jätkub, kokkuvõtted jne

* 16.00 - lõpp  

Sulge

29august
Ohutusõpe

PÄEVAKAVA

09.45 Saabumine, registreerimine

10.00 Tervitus, sissejuhatus (auditoorium, ruum 138)

10.40 I töötuba

11.40 II töötuba

12.40 Lõuna (kooli sööklas oma kulul)

13.15 III töötuba

14.15 IV töötuba

15.15 Kokkuvõte, tagasiside (auditoorium, ruum 138)

Kooli sööklas kohv jooksvalt oma kulul. Söökla on avatud kella 09.00 – 15.00.

Sulge

30august
ÕN koosolek nr 5

PÄEVAKORRAS:

1. Sisehindamise tulemuste arutamine ja ettepanekute

tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks

2. 2018/19. õa üldeesmärkide ja tegevuskava kinnitamine

3. Hindamise korralduse läbi arutamine ja ettepanekute

tegemine muudatuste kohta

4. Klassitunnistuse vormi kinnitamine

5. Otsustada, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist

tulnud õpilane

Sulge
I poolaasta(53)

Jälgi infot busside graafiku kohta kodulehel ja kooli FB-l. 

Sulge

Kõik väljasõidud 3.09 hommikul 60 minutit hilijem, st liin 2 kell 8.55 Sauverest ja liin 4 kell 8.26 Kuressaarest. Bussid viivad õpilased koju kell 13.00

Sulge

Osalevad 2.-3.kl õpilased ja saatjateks on klassijuhatajad

Sulge

Õppekäigul osalevad 4.-5.kl õpilased ja neid saadavad kl.juhatajad.

Sulge

Algab taas traditsiooniline loodusfotokonkurss 1.-9.klassidele ja õpetajatele. 

Jälgi infot kodulehel, FBs, kooli infoekraanil

 

Sulge


8. oktoober on üle-eestiline helkuripuu ehtimise päev. Käes on pime aeg - kas sul helkur on? Ole nähtav!

Sulge

 ettevõtliku kooli standardikoolitus 6 ak/h

Algus kell 12, lõpp 16.30

SulgeTeavet ürituse täpse kellaaja kohta jagatakse kooli infoekraanil

Sulge

Teavet ürituse täpse kellaaja kohta jagatakse kooli infoekraanil

Sulge

Teavet ürituse täpse kellaaja kohta jagatakse kooli infoekraanil

Sulge


Etlejate konkursi finaal toimub aulas algusega kell 14.30. Loosimiseks koguneda kell 14.15

Sulge

Algklassid. Teavet täpse kellaaja kohta jagavad klassiõpetajad.

Sulge


ürituse korraldab ÕE. Algus 17.00 lõpp 20.30

Sulge

Täpne teave üritusel osalemise kohta huvijuhilt

Sulge


Koolimaja kaunistamine 26.-30.nov - huvijuht ja klassijuhatajad

Sulge


19detsember
ÕN koosolek nr 1

Päevakord:

1. I poolaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine

2. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine

 • 2.1. Otsus nr 2: kinnitada kooli üldtööplaan 2018-2019. õa.
   • 2.1.1. Analüüsime I poolaastal toimunud üritusi
   • 2.1.2. Tagasiside lahtiste tundide kohta (05.11-07.12)
   • 2.1.3. Eesmärgid: kaasajastatud õppetöö; õppida kolleegilt; jagada oma „tööriistakohvrist“ kogemusi teistele, see on üks enesetäiendamise võimalus.
 • 2.2. Otsus nr 3: kinnitada klassitunnistuse vorm.
 • 2.3. Otsus nr 4: arvata Gertrud Lend 7. klassi õpilaste nimekirja.

 3. Kooli kodukorra läbiarutamine

Sulge

Jõulupeod toimuvad 20.12 kell 18.00 – 21.00. 1.-4. klass rahvamajas ja 5.-9. klass koolimajas. 

Sulge

II poolaasta(43)
täna, 16.jaanuar
Maakondlik nuputamisvõistlus. Täpne info õp A Tõrult

Sulge

Suvi(1)

Hetkel on lehel 0 kasutajat.