Kalender

Filtreeri sündmusi

Õppeaastad

Kõik II poolaastaII poolaasta SuviSuvi TalvetrimesterTalvetrimester I poolaastaI poolaasta KevadtrimesterKevadtrimester SuviSuvi SügistrimesterSügistrimester

Kuupäev
 
Sügistrimester(1)

Päevakord: 

 1. I trimestri õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise kokkuvõtted
 2. koolisisesed tasemetööd
 3. kooli kodukord
Sulge
Talvetrimester(1)
 1. II trimestri koolikohustuse täitmise kokkuvõtted
 2. Kooli arengukava
 3. Arenguvestluste korraldamisest lapsevanemaga
Sulge
Kevadtrimester(6)

HITSA Tuleviku Õpetaja koolituse I mooduli teema "Õpetaja tegevused digiajastul"

Auditoorse õppe ajakava: 

 • 26.02 - koolimajas kell 9 kuni 16.30
 • 19.03 - koolimajas kell 14 kuni 16.45
 • 6.04 - koolimajas kell 14 kuni 16.45
Sulge

HITSA Tuleviku Õpetaja koolituse I mooduli teema "Õpetaja tegevused digiajastul"

Auditoorse õppe ajakava: 

 • 26.02 - koolimajas kell 9 kuni 16.30
 • 19.03 - koolimajas kell 14 kuni 16.45
 • 6.04 - koolimajas kell 14 kuni 16.45
Sulge

Päevakord:

 1. Kevadtrimestri ja õppeaasta õppetöö ning koolikohustuse täitmise kokkuvõtted 1. – 9. klassini (hinded panna välja 30. maiks)
 2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 1. – 8. klass
 3. Kiituskirjade andmine 1. – 8. klass
 4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine 1. – 8. klass
 5. Stipendiumid 
 6. Tänukirjad peredele
 7. Arutelud
Sulge

14juuni
ÕN koosolek nr 4

ÕN toimub algusega kell 9.00 ajaloo ja kunsti klassis

Päevakorras:

1. 9. klassi lõpueksamite tulemused ja põhikooli lõpetamine

2. Tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel

3. Ainekiituskirjade andmine 9. klassi õpilastele

4. Stipendium „Parim õpilane“

5. Kinnitada viis õppenõukogu liiget, kes allkirjastavad lõputunnistuse (va sekretär ja direktor)

6. Õpetajate esindaja valimine juhtkonda 2018/19. õppeaastal

7. e-kooli päevikute lukustamine

Arutelud

Sulge

Pidulik lõpuaktus toimub koolimajas algusega kell 15.00

Sulge

Suvi(3)
täna, 16.august
23august
Hariduskonverents

PÄEVAKAVA

 

 • 09.30 – 10.00 REGISTREERUMINE JA TERVITUSKOHV
 • 10.00 – 10.15 Konverentsi avasõnad Madis Kallas, Saaremaa vallavanem
 • 10.15 – 11.00 Tänapäeva erivajadusega laps ja meie toetamise võimalused Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu Kooli direktor
 • 11.00 – 11.40 Kaasav haridus: HEV õpilase integreerimine tavakooli ja õppetöö korraldus, Kersti Nigesen, Vanalinna hariduskolleegiumi direktor
 • 11.40 – 12.00 KOHVIPAUS
 • 12.00 – 12.40 „Issand jumal, ma olen ju ka inimene!” Andekusest laste ja hariduse sidusrühmade pilgu läbi Halliki Põlda, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi lektor ja andekate laste ema
 • 12.40 – 13.30 Lähiaja arengud HTMi vaatest nähtuna Mihkel Rebane, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse osakonna juhataja
 • 13.30 – 14.30 LÕUNA
 • 14.30 - 14.50 „Meie lapsed hariduses, võimalused ja valikud” Helle Kahm, Saaremaa vallavalitsuse abivallavanem – haridus, noorsootöö, kultuur, sport 
 • 14.50 – 15.40 Paneeldiskussioon / arutelu: „Merest kantud tarkus – HEV õpilased Saare maakonna koolides”
 • 15.40 – 16.20 Haridus ja tööelu – miks lahus? Ants Sild, ettevõtja ja hariduselu mõtiskleja
 • 16.20 – 16.30 Konverentsi kokkuvõte
 • 16.30 – 17.00 Kohtumine mõttekaaslastega
Sulge

Lugupeetud koolijuht ja õpetaja! 

Kas Te olete koolijuhi ja õpetajana veendunud, et Teie õpilased käituvad ohutult ning Te teate, milliste ohtude eest ja kuidas neid kaitsta?

Kuressaare politseijaoskond kutsub 29.augustil 2018 kell 10.00 kõiki põhikooli ja gümnaasiumi klassi- ja aineõpetajaid, koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Siseministeeriumi, Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooliga väljatöötatud, ohutusõppe TASUTA koolitusele Saaremaa Ühisgümnaasiumisse. Koolituse kestvus ca 6 h.

Koolituse käigus:

* tutvustatakse riiklike õppekavade läbiva teema „Tervis ja ohutus“ kõikidele kooliastmetele koostatud ohutuse teemasid koondavaid õpetajaraamatuid;

* oma ala ennetustöö eksperdid annavad ülevaate interneti-, liiklus- sh raudteeohutuses, hädaabinumbri kasutamisel ja tule- ning veeohutuses aktuaalsetest teemadest;

* tehakse läbi viie erineva ohutuse teema aktiivõppel ja IKT-l põhinevaid ülesanded, mida saab koheselt ise või koos kolleegidega õppetöös rakendada;

* tutvustatakse erinevaid veebikeskkondasid ohutuse teemaliste õppematerjalide leidmiseks;

* tutvutakse ohutusteema käsitlemist toetavate partneritega.

Koolitusel on võimalus arutleda ja leida lahendusi koolis ettetulevatele turvalisuse probleemidele ning saada kaasa näidisülesannete kogu!

Koolitusel tehakse ohutuse teemade ülesandeid aktiivõppe meetoditel ja IKT-lahendusi kasutades, seetõttu PALUME KOOLITUSELE KAASA VÕTTA NUTISEADE VÕI SÜLEARVUTI. Soovitav on enne koolitust eelnevalt tutvuda õpetajaraamatuga ja võimalusel mõnda ülesannet ka õpilastega läbi teha.

Elektrooniliselt on RÕK läbiva teema „Tervis ja ohutus“ ohutusõppe õpetajaraamatud leitavad: https://e-koolikott.ee/portfolio?id=9443.

Koolitajateks on oma ala ennetustöö eksperdid Politsei-ja Piirivalveametist, Maanteeametist, Tehnilise Järelevalve Ametist, Häirekeskusest, Päästeametist ja Tartu Ülikoolist.

 

Sulge

 

Päevakord täpsustub

Sulge
I poolaasta(3)
II poolaasta(7)

Hetkel on lehel 0 kasutajat.