News

Kärla Basic School digiblog 02. December KPK


Website editing

Digiblogi uuesti. Kahjuks palju materjali jäi eelmisesse blogisse, mida enam ei ole. 

Antud veebileht toetab meie õppeprotsessi innovaatilist organiseerimist ja sisaldab ainetundide materjale, õpetajate enesetäiendust mitmel erineval moel, parimate kogemuste jagamist ja saamist, muid klassi- ja kooliväliseid digitegevusi. 

Link to digiblog - https://kpkdigiblogi.webnode.com

Website editing

Digiblogi uuesti. Kahjuks palju materjali jäi eelmisesse blogisse, mida enam ei ole. 

Antud veebileht toetab meie õppeprotsessi innovaatilist organiseerimist ja sisaldab ainetundide materjale, õpetajate enesetäiendust mitmel erineval moel, parimate kogemuste jagamist ja saamist, muid klassi- ja kooliväliseid digitegevusi. 

Link to digiblog - https://kpkdigiblogi.webnode.com