Hoolekogu


Hoolekogu töötab 2023/24 õa järgmises koosseisus:

Marii Kuusemäe - lapsevanemate esindaja I kooliaste; esimees, mariikuusemae/ät/gmail.com
Kalmer Kivirai - lapsevanemate esindaja II kooliaste;
Reet Altmäe - lapsevanemate esindaja III kooliaste;
Villi Pihl - toetavate organisatsioonide esindaja, aseesimees;
Maiu Raun - õppenõukogu esindaja;
Marileen Seli - õpilasesinduse esindaja;
Maarja Pildre - kooli pidaja esindaja kuni 05.02.2024
Õilme Salumäe - koolipidaja esindaja alates 06.02.2024


*Hoolekogu koosolekute protokollid on leitavad kooli dokumendiregistrist.

Hoolekogu töötab 2023/24 õa järgmises koosseisus:

Marii Kuusemäe - lapsevanemate esindaja I kooliaste; esimees, mariikuusemae/ät/gmail.com
Kalmer Kivirai - lapsevanemate esindaja II kooliaste;
Reet Altmäe - lapsevanemate esindaja III kooliaste;
Villi Pihl - toetavate organisatsioonide esindaja, aseesimees;
Maiu Raun - õppenõukogu esindaja;
Marileen Seli - õpilasesinduse esindaja;
Maarja Pildre - kooli pidaja esindaja kuni 05.02.2024
Õilme Salumäe - koolipidaja esindaja alates 06.02.2024


*Hoolekogu koosolekute protokollid on leitavad kooli dokumendiregistrist.