Our stories

Hindamine vrs tagasisidestamine 20. November LL


Hindamise teema on õpetajate, koolijuhtide ja lapsevanemate hulgas alati erinevaid emotsioone tekitanud. On ju vanemad põlvkonnad harjunud 5-pallise hindamissüsteemiga, viimastel aastatel rohkem kasutamist leidnud kujundav hindamine on neile tihti arusaamatu. Seetõttu otsustasin osaleda Erasmus+ projekti „Meisterlike õppijate arenguprogramm“ raames koolitusel, mis hindamise teemat veidi sügavamalt lahkaks. Koolitus toimus Valencias, Europass Teacher Academy’s.

Kursusel uurisime, kuidas muuta õppimine nii huvitavaks, et õpimotivatsioon ei kaoks ja õppimise eesmärk ei oleks hinnete saamine. Koolitus keskendus õppijale, eelkõige õppija motivatsioonile, selle hoidmisele, õppija igakülgsele toetamisele ning pidevale tagasisidestamisele. Läbiv küsimus oli õpetamismeetodite valikul ja õpetaja tegevusel õpilase õppimise protsessis, tulenevalt motivatsiooniteooriatest ning tänapäevaste õppijate eripäradest. Tutvusime mitmete aktiivõppe meetoditega (projektipõhine õpe, probleemõpe, koosõppimine, ümberpööratud klassiruum, mängude kasutamine, õppevideote loomine ja kasutamine). Fookus oli mõtestatud õppimisel ja pideval tagasisidestamisel (enesehindamine, õpetaja tagasiside, kaaslase tagasiside) kogu õppimise protsessi jooksul. 

Kursusel osalejate õppimine toimus samuti aktiivõppe meetodeid kasutades. Erinevaid käsitlusi arutati grupis, analüüsiti iga osaleja praktilisest kogemusest lähtudes. Toimus mitmeid praktilisi juhtumiarutelusid, vürtsi lisasid ka kursusel osalejate juhtumianalüüsid. Toimusid ka praktilised harjutused nii klassiruumis kui linnaruumis. 

Eelmisel õppeaastal pusisime kaua oma kooli hindamise korralduse kallal, kujundava hindamise osakaalu sai oluliselt rohkem tähtsustatud. Sain kursuselt kindluse, et oleme kujundavasse hindamisse suhtumisel õigel teel. Sügav õppimine, mille käigus jäävad teadmised mällu olulisemalt pikemaks ajaks, toimub pideva tagasisidestamise abil, mitte ühekordselt hindeliseks kontrolltööks õppides. Õppimise mõtestamine asjakohaste aktiivõppe meetodite kasutamise abil on õpetaja peamine ülesanne.

Valencia on teadagi paella sünnimaa ja pealelõunased ajad jäid kohalike vaatamisväärsuste ja maitsetega tutvumiseks. Lisaks hispaania ja kohalikule valencia keelele harjus kõrv ka saksa keelega, sest kogu ülejäänud grupp koosnes Saksamaalt saabunud õpetajatest.

 

Sirje Ellermaa

Koolijuht

 

Rohkem pilte SIIN

Projekti kodulehele saad SIIT

Hindamise teema on õpetajate, koolijuhtide ja lapsevanemate hulgas alati erinevaid emotsioone tekitanud. On ju vanemad põlvkonnad harjunud 5-pallise hindamissüsteemiga, viimastel aastatel rohkem kasutamist leidnud kujundav hindamine on neile tihti arusaamatu. Seetõttu otsustasin osaleda Erasmus+ projekti „Meisterlike õppijate arenguprogramm“ raames koolitusel, mis hindamise teemat veidi sügavamalt lahkaks. Koolitus toimus Valencias, Europass Teacher Academy’s.

Kursusel uurisime, kuidas muuta õppimine nii huvitavaks, et õpimotivatsioon ei kaoks ja õppimise eesmärk ei oleks hinnete saamine. Koolitus keskendus õppijale, eelkõige õppija motivatsioonile, selle hoidmisele, õppija igakülgsele toetamisele ning pidevale tagasisidestamisele. Läbiv küsimus oli õpetamismeetodite valikul ja õpetaja tegevusel õpilase õppimise protsessis, tulenevalt motivatsiooniteooriatest ning tänapäevaste õppijate eripäradest. Tutvusime mitmete aktiivõppe meetoditega (projektipõhine õpe, probleemõpe, koosõppimine, ümberpööratud klassiruum, mängude kasutamine, õppevideote loomine ja kasutamine). Fookus oli mõtestatud õppimisel ja pideval tagasisidestamisel (enesehindamine, õpetaja tagasiside, kaaslase tagasiside) kogu õppimise protsessi jooksul. 

Kursusel osalejate õppimine toimus samuti aktiivõppe meetodeid kasutades. Erinevaid käsitlusi arutati grupis, analüüsiti iga osaleja praktilisest kogemusest lähtudes. Toimus mitmeid praktilisi juhtumiarutelusid, vürtsi lisasid ka kursusel osalejate juhtumianalüüsid. Toimusid ka praktilised harjutused nii klassiruumis kui linnaruumis. 

Eelmisel õppeaastal pusisime kaua oma kooli hindamise korralduse kallal, kujundava hindamise osakaalu sai oluliselt rohkem tähtsustatud. Sain kursuselt kindluse, et oleme kujundavasse hindamisse suhtumisel õigel teel. Sügav õppimine, mille käigus jäävad teadmised mällu olulisemalt pikemaks ajaks, toimub pideva tagasisidestamise abil, mitte ühekordselt hindeliseks kontrolltööks õppides. Õppimise mõtestamine asjakohaste aktiivõppe meetodite kasutamise abil on õpetaja peamine ülesanne.

Valencia on teadagi paella sünnimaa ja pealelõunased ajad jäid kohalike vaatamisväärsuste ja maitsetega tutvumiseks. Lisaks hispaania ja kohalikule valencia keelele harjus kõrv ka saksa keelega, sest kogu ülejäänud grupp koosnes Saksamaalt saabunud õpetajatest.

 

Sirje Ellermaa

Koolijuht

 

Rohkem pilte SIIN

Projekti kodulehele saad SIIT