Valikained


Kärla Põhikoolis on valikaineteks

  • informaatika
  • karjääriõpetus
  • ettevõtlikkusõpe

 

la Põhikoolis on valikaineteks

  • informaatika
  • karjääriõpetus
  • ettevõtlikkusõpe

Kär

There are currently 0 users online.