Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid


Kooli arengukavas püstitatud eesmärkidest ja 2019-2020 õa töö kokkuvõttest lähtuvalt on püstitatud alljärgnevad  

2020/2021 õppeaasta prioriteetsed tegevusvaldkonnad 

 1. Digiõppe koolitused õpetajatele (sh Teams, õpilase vaade, mobiili vaade, ülesande lisamine), lapsevanematele ja õpilastele septembris 
 2. Kooli kirjalike tööde juhendi koolitus õpetajatele 
 3. E-õppe päevade rakendamine vastavalt vajadusele (tublidele enne hindamisperioodi lõppu; õpetajate koolituspäevadeks) 
 4. Koostöise õppe (lõiming) rakendamine  
 5. Õuevahetundide (liikumisvahetundide) rakendamine (algklassides klassijuhataja) 
 6. Ringide käivitamine peale tunde (tantsuring, näitering), sh leida alternatiivseid võimalusi transpordiks, nt lapsevanemate kaasamine, lisa õpilasliin vmt  
 7. Koostöö kogukonnaga: mh liikumisüritused (nt kilomeetrite kogumine) 
 8. Koolipere, lastevanemate ja partnerite tunnustamiskorra uuendamine 
 9. Hädaolukordade lahendamise plaan uuendamine  

Kooli arengukavas püstitatud eesmärkidest ja 2019-2020 õa töö kokkuvõttest lähtuvalt on püstitatud alljärgnevad  

2020/2021 õppeaasta prioriteetsed tegevusvaldkonnad 

 1. Digiõppe koolitused õpetajatele (sh Teams, õpilase vaade, mobiili vaade, ülesande lisamine), lapsevanematele ja õpilastele septembris 
 2. Kooli kirjalike tööde juhendi koolitus õpetajatele 
 3. E-õppe päevade rakendamine vastavalt vajadusele (tublidele enne hindamisperioodi lõppu; õpetajate koolituspäevadeks) 
 4. Koostöise õppe (lõiming) rakendamine  
 5. Õuevahetundide (liikumisvahetundide) rakendamine (algklassides klassijuhataja) 
 6. Ringide käivitamine peale tunde (tantsuring, näitering), sh leida alternatiivseid võimalusi transpordiks, nt lapsevanemate kaasamine, lisa õpilasliin vmt  
 7. Koostöö kogukonnaga: mh liikumisüritused (nt kilomeetrite kogumine) 
 8. Koolipere, lastevanemate ja partnerite tunnustamiskorra uuendamine 
 9. Hädaolukordade lahendamise plaan uuendamine  

There are currently 0 users online.