Loovtööde vormistamise juhend


Kärla Põhikooli ainekavast tulenevalt kirjutab iga põhikooli õpilane 2. ja 3.klassis käsikirjas ja 4.- 9. klassini arvutil erinevates õppeainetes referaate, esseesid jt kirjalikke töid. Põhikooli 8. klassi õpilane on kohustatud koostama loovtöö. Need tööd toetavad õpilaste teadmiste, tööoskuste ja eneseväljenduse arengut, toetavad avastuslikku ja uurivat õppimist.

Vormistamise juhend

la Põhikooli ainekavast tulenevalt kirjutab iga põhikooli õpilane 2. ja 3.klassis käsikirjas ja4.- 9. klassini arvutil erinevates õppeainetes referaate, esseesid jt kirjalikke töid. Põhikooli 8.klassi õpilane on kohustatud koostama loovtöö. Need tööd toetavad õpilaste teadmiste,tööoskuste ja eneseväljenduse arengut, toetavad avastuslikku ja uurivat õppimist.

Vormistamise juhend

Kär

There are currently 0 users online.