Koolist

Hoolekogu

Hoolekogu töötab 2018/19 õa järgmises koosseisus:
  1. Ingrid Leemet - lapsevanemate esindaja; ESIMEES  kontaktandmed: 5286107, leemet.ingrid [at] gmail.com
  2. Kaire Tänak - lapsevanemate esindaja
  3. Rauno Kuuskor - lapsevanemate esindaja
  4. Liilia Mesila - vilistlaste esindaja
  5. Villi Pihl - toetavate organisatsioonide esindaja
  6. Maiu Raun - kooli pidaja esindaja
  7. Anne Pildre - õppenõukogu esindaja
  8. Liisi Leppik - õpilasesinduse esindaja

 

Kuupäev Otsus Tähtaeg
7.nov

nr. 1 – Viia läbi küsitlus pikapäevarühma eine vajaduse osas vanema kooliastme õpilaste hulgas.

nr. 2 – Viie järgneva nädala koolitoidu menüüd kooskõlastatud

nr. 3 – Teha ära eeltöö edukaks liitumiseks 2018.a programmiga „Tervist edendav kool“

 

20.11

21.veebr

nr.1 –Kärla Põhikooli hoolekogu jätkab osalemist koolitussarjas “Kuidas hoolekoguga haridusasutust juhtida?”

 
nr.2 -Hoolekogu teeb ettepaneku kooli juhtkonnale tublide õpilaste tunnustamiseks saata õpilased aastahinnete põhjal juunikuus üritusele. Üritus kokkuleppel ÕE liikmetega.  
nr.3 –Hoolekogu koostöös kooliga kutsub kokku märtsi lõpus lastevanemate koosoleku arutamaks trimestrite/poolaastate hindamissüsteemi ja toimub interneti turvalisuse teemaline loeng. 28.03
nr.4 –Kutsuda kokku ümarlaud – koolijuht, hoolekogu esindajana Villi Pihl, bussifirma juht ja kooli pidaja esindaja transpordi alal. Ümarlaua teemaks turvalisus koolibussis.  
02.mai nr.1 – Õpilasesindus viib õpilaste hulgas läbi küsitluse selgitamaks välja lihavabade toitude sööjate arvu. 16.mai
10.mai nr.1 – Kehtestada Kärla Põhikooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.  

 

Hetkel on lehel 0 kasutajat.