Koolist

Õpilasesindus

Kärla Põhikooli Õpilasesindus (ÕE) on õpilastest koosnev ühendus, mis aitab edendada koolielu ja lahendada koolis tekkivaid probleeme. ÕE liikmed on ettevõtlikud ja eeskujulikud õpilased 5. – 9. klassist. Meie eesmärk on kooli õpilaskonna vastutuse tõstmine kooli ees, õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine. ÕE aitab arendada õpilase eneseväljendusviisi ja loovat mõtlemist.

Kärla kooli ÕE koosseisus 11 liiget

ÕE põhimäärus

Õpilasesinduse liikmed 2017/18
Õpilasesinduse liikmed 2017/18

Hetkel on lehel 0 kasutajat.