Õppetöö

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

2017/18. õppeaasta põhieesmärk - Muutuv õpikäsitus kaasavas koolis toetab õpilaste eripärade arvestamist õppetöös.

 

Kooli üldtööplaanis on sõnastatud õppe- ja kasvatustöö üldeesmärgid ja tegevused nende realiseerimiseks. Loe edasi...

Hetkel on lehel 0 kasutajat.