Õppenõukogu

Õppenõukogu

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

Õppenõukogu liikmeteks on: 

  • direktor,
  • õppealajuhataja,
  • õpetajad,
  • sotsiaalpedagoog,
  • eripedagoog,
  • logopeed,
  • haridustehnoloog.

Õppenõukogu koosolekute ajad ja päevakorrad kajastuvad avalehel sündmuste kalendris.