ÕPPETÖÖ

Õppetöö korraldus


Tundide ajad

 • 1. tund (75 min)  8.30 - 9.45
 • 2. tund (75 min)  10.00 - 11.15
 • 2. tund (45 min) 10.00 - 10.45
 • Tervise- ja koostegutsemise paus:
  • söövad 1.- 4. kl ja õpetajad  11.15 - 11.35
  • söövad 5. - 9. kl ja õpetajad  11.40 - 12.00
 • 3. tund (75 min)  12.00 - 13.15
 • 3. tund (45 min)  12.00 - 12.45
 • Pikapäevaeine  13.15 - 13.30 
 • 4. tund (75 min)  13.30 - 14.45
 • 4.tund (45 min)   13.30 - 14.15
 • 5. tund (45 min)  14.55 - 15.40

Pikapäevarühm, huvitegevus, vaba aeg

E K N  - 1.-3. klass  12.00 - 15.40 

T - 1.-3. klass 12.00 - 14.45

Bussidele minek:

 • E, K, N  kell 15.55
 • T kell 14.55
 • R kell 13.25

Ainealased konsultatsioonid: (Väljavõte Kärla Põhikooli õppekava punktist 8.3) Konsultatsiooniajad

 • konsultatsioonitundides toimub järeleaitamine;
 • konsultatsioonid on õpilastele vabatahtlikud;
 • konsultatsioonide tunniplaan on kooli teadete tahvlil ja veebilehel;
 • konsultatsioonitunni ajal on vastav aineõpetaja õpilastele kättesaadav;
 • kokkuleppel võivad konsultatsioonid toimuda ka konsultatsioonide tunniplaanivälisel ajal.

2023/2024 õppeaasta KOOLIVAHEAJAD: 

 • sügisvaheaeg:  23.10.2023 - 29.10.2023;
 • jõuluvaheaeg:   21.12.2023 - 07.01.2024;
 • talvevaheaeg:   26.02.2024 - 03.03.2024;
 • kevadvaheaeg: 22.04.2024 - 28.04.2024;
 • suvevaheaeg:  13.06.2024 - 31.08.2024 (v.a lõpuklass)

 
Allikas: haridus- ja teadusministri määrus

Tunnistused: kaks korda õppeaastas

TASEMETÖÖDE õppeained, vormid ja ajad: 

 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad:

 1. eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
 2. loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
 3. A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
 4. matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

 1. eesti/vene keel (kirjalik): 18.–20. sept 2023. a;
 2. loodusõpetus (kirjalik): 27.–29. sept 2023. a;
 3. A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline): 5.–6. okt; 9.–11. okt 2023. a;
 4. matemaatika (kirjalik): 17.–20. okt 2023. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1. A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik): 31. okt 2023. a;
 2. A2-keeletasemel inglise keel (suuline): 31. okt –3. november; 6. nov 2023. a;
 3. A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline): 17.–18. jaan 2024. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 1. eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
 2. matemaatika (kirjalik) – 06. juuni 2024. a;
 3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus RT 

Tundide ajad

 • 1. tund (75 min)  8.30 - 9.45
 • 2. tund (75 min)  10.00 - 11.15
 • 2. tund (45 min) 10.00 - 10.45
 • Tervise- ja koostegutsemise paus:
  • söövad 1.- 4. kl ja õpetajad  11.15 - 11.35
  • söövad 5. - 9. kl ja õpetajad  11.40 - 12.00
 • 3. tund (75 min)  12.00 - 13.15
 • 3. tund (45 min)  12.00 - 12.45
 • Pikapäevaeine  13.15 - 13.30 
 • 4. tund (75 min)  13.30 - 14.45
 • 4.tund (45 min)   13.30 - 14.15
 • 5. tund (45 min)  14.55 - 15.40

Pikapäevarühm, huvitegevus, vaba aeg

E K N  - 1.-3. klass  12.00 - 15.40 

T - 1.-3. klass 12.00 - 14.45

Bussidele minek:

 • E, K, N  kell 15.55
 • T kell 14.55
 • R kell 13.25

Ainealased konsultatsioonid: (Väljavõte Kärla Põhikooli õppekava punktist 8.3) Konsultatsiooniajad

 • konsultatsioonitundides toimub järeleaitamine;
 • konsultatsioonid on õpilastele vabatahtlikud;
 • konsultatsioonide tunniplaan on kooli teadete tahvlil ja veebilehel;
 • konsultatsioonitunni ajal on vastav aineõpetaja õpilastele kättesaadav;
 • kokkuleppel võivad konsultatsioonid toimuda ka konsultatsioonide tunniplaanivälisel ajal.

2023/2024 õppeaasta KOOLIVAHEAJAD: 

 • sügisvaheaeg:  23.10.2023 - 29.10.2023;
 • jõuluvaheaeg:   21.12.2023 - 07.01.2024;
 • talvevaheaeg:   26.02.2024 - 03.03.2024;
 • kevadvaheaeg: 22.04.2024 - 28.04.2024;
 • suvevaheaeg:  13.06.2024 - 31.08.2024 (v.a lõpuklass)

 
Allikas: haridus- ja teadusministri määrus

Tunnistused: kaks korda õppeaastas

TASEMETÖÖDE õppeained, vormid ja ajad: 

 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad:

 1. eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
 2. loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
 3. A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
 4. matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

 1. eesti/vene keel (kirjalik): 18.–20. sept 2023. a;
 2. loodusõpetus (kirjalik): 27.–29. sept 2023. a;
 3. A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline): 5.–6. okt; 9.–11. okt 2023. a;
 4. matemaatika (kirjalik): 17.–20. okt 2023. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1. A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik): 31. okt 2023. a;
 2. A2-keeletasemel inglise keel (suuline): 31. okt –3. november; 6. nov 2023. a;
 3. A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline): 17.–18. jaan 2024. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 1. eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
 2. matemaatika (kirjalik) – 06. juuni 2024. a;
 3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus RT