Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus

Tundide ajad

 1. 8.30 – 9.15
 2. 9.25 – 10.10
 3. 10.20 – 11.05 – Söögivahetund 1. – 4.klass
 4. 11.25 – 12.10 – Söögivahetund 5. – 9.klass
 5. 12.30 – 13.15
 6. 13.25 – 14.10 – Pikapäevaeine
 7. 14.25 – 15.10 - Tervislik vahepala
 8. 15.15 – 16.00

Koolivaheajad 2017/2018 õppeaastal

 •      vaheaeg 21.–29. oktoober 2017;
 •      vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
 •      vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
 •      vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
 •      vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2018

Trimestrid (tunnistused)

 • sügistrimester 1. sept – 1. dets
 • talvetrimester 2.dets – 16. märts 2018
 • kevadtrimester 17. märts – 13. juuni

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa keeles (suuline) – 13.-14. juuni 2018

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klass

 • eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) –  29. mai 2018

6. klass

 • eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018

Allikas: haridus- ja teadusministri määrus 

Õpilaste eneserefleksioon tunni lõpus