Õppetöö

Õppetöö korraldus

Tundide ajad

 1. 8.30 – 9.15
 2. 9.25 – 10.10
 3. 10.20 – 11.05 
 4. 11.25 – 12.10 
 5. 12.30 – 13.15
 6. 13.25 – 14.10 
 7. 14.25 – 15.10 
 8. 15.15 – 16.00

Söögivahetunnid

 • kell 11.05 - 11.25 on söögivahetund 1. – 4.klass
 • kell 12.10 - 12.30 on söögivahetund 5. – 9.klass
 • kell 14.10 - 14.25 on pikapäevarühma eine 
 • kell 15.10 on koolis õpilastele tervislik vahepala (puuvili, köögivili jms)

2018/2019. õppeaasta KOOLIVAHEAJAD: 
 
I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.
 

Allikas: haridus- ja teadusministri määrus

TRIMESTRID (tunnistused)

TASEMETÖÖDE õppeained, vormid ja ajad:

 1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 - eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
 - matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

 2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 - loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

 3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 - eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
- matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;

4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
- loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

Ühtsete põhikooli LÕPUEKSAMITE õppeained, vormid ja ajad:
  
 1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
 4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

Allikas: haridus- ja teadusministri määrus 

 

Hetkel on lehel 0 kasutajat.