Наши истории

6. kl eesti keele tunnis nutiorienteerub 31. мая KPK


Koolikevad pakub ilma poolest vahvaid võimalusi õues õppimiseks. Tänase 6. klassi õuetunni teemaks oli film. Seda tehti nutiorienteerumisrajal, kus igas kontrollpunktis oli vaja lahendada teemakohane ülesanne, oli vaja teha fotosid jms. Raja koostas Scooves haridustehnoloog koostöös aineõpetaja Anne Pildrega. Kokkuvõte Scooves annab märku sellest, klass oli tubli, läbis raja ja lahendas ülesanded ilusti ära. 

Tänane tund pakkus nutitamist, nuputamist kirjandusvaldkonnas, keeleoskust, meeskonnatööd, keskkonna nautimist ja selle jäädvustamist tahvlitega mängukeskkonda ning parasjagu liikumist. 

Fotod tegi õpetaja Anne Pildre. LINK

Koolikevad pakub ilma poolest vahvaid võimalusi õues õppimiseks. Tänase 6. klassi õuetunni teemaks oli film. Seda tehti nutiorienteerumisrajal, kus igas kontrollpunktis oli vaja lahendada teemakohane ülesanne, oli vaja teha fotosid jms. Raja koostas Scooves haridustehnoloog koostöös aineõpetaja Anne Pildrega. Kokkuvõte Scooves annab märku sellest, klass oli tubli, läbis raja ja lahendas ülesanded ilusti ära. 

Tänane tund pakkus nutitamist, nuputamist kirjandusvaldkonnas, keeleoskust, meeskonnatööd, keskkonna nautimist ja selle jäädvustamist tahvlitega mängukeskkonda ning parasjagu liikumist. 

Fotod tegi õpetaja Anne Pildre. LINK