Kooli ajalugu


Kärla koolimaja koosneb kahes järgus ehitatud hoonest. Vanem osa valmis 1912. aastal, uuem – 1972. aastal. 2001. aastal renoveeriti kooli vanem osa, mille tulemusena kool sai juurde arvutiklassi ja käsitööklassi, paranesid tingimused kolmes õppeklassis.

2002 – 2004 toimus kooli uuema osa täielik kapitaalremont ja valmis juurdeehitus, mille tulemusena kool sai endale raamatukogu, aula ja muusikaklassi. Renoveeritud osa vastab tänapäeva tulekaitseeeskirjadele. 2007.a rajati koolimaja taha spordi- ja mänguväljak. Kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks kasutab kool peale spordiväljaku ka Kärla Spordihalli. Spordihalliga ühe katuse all asub ka kooli teenindav söökla, mis kindlustab tasuta lõunasöögi kõikidele õpilastele.

Kooli ajaloost

 • 1910 – avati Kärlal ministeeriumikool
 • 1912 – valmis ajakohane ministeeriumikooli hoone
 • 1919 – nimetus Kärla 6-klassiline Algkool
 • 1944 – nimetus Kärla Mittetäielik Keskkool (õpilased õppisid kahes vahetuses)
 • 1950 – ümberkaudsed koolid muudeti algkoolideks, kooli juurde avati internaat
 • 1951 – kooliga liideti vene algkool, mis likvideeriti 1958
 • 1954/55 – suurim õpilaste arv kooli ajaloos (254 õpilast)
 • 1959 – kooli toodi elekter Kärla võitööstusest
 • 1961 – muudeti kool 8-klassiliseks
 • 1972 – valmis kooli esimene juurdeehitus
 • 1988 – nimetus Kärla 9-klassiline Kool
 • 1992 – nimetus Kärla Põhikool
 • 1998 – valmis Kärla Spordihall
 • 1999 – hakati õpilasi toitlustama spordihalli sööklas
 • 2001 – renoveeriti koolimaja vana osa
 • 2003 – valmis kooli teine juurdeehitus

Koolijuhid läbi aegade

 • Madis Ling – Kärla Ministeeriumikooli juhataja
 • Jaakob Tarkpea – Kärla 6-klassilise Algkooli juhataja
 • Johannes Nääb – Kärla 6-klassilise Algkooli juhataja
 • Oskar Sõmmer – 1934 – 1944
 • Johannes Arela – 1945 – 1946
 • Linda Otsa (Saarlaid) – 1946 – 1952
 • Heino Kadak – 1952 – 1953
 • Erna Mets (Ristkok) – 1953 – 1956
 • Maret Johanson (Kuprijanova) – 1956 – 1959
 • Endel Noor – 1959 – 1963
 • Peep Lango – 1963 – 1988
 • Mahta Aksalu – 1988 – 1989
 • Tõnu Toon – 1989 – 2010
 • Uku Vilson – 2010 – 2011
 • Jaan Lember 2011 – 2018
 • Sirje Ellermaa 2018 - 

Meie koolis õpetajana töötanud üle 25 aasta

 • Eleida Mändar 1951 – 1978
 • Vilma Noot 1953 – 1979
 • Mahta Aksalu 1955 – 2012
 • Peep Lango 1961 – 1988
 • Esta Lango 1964 – 2011
 • Aime Haamer 1962 – 2008
 • Aare Liiv 1974 – 2009
 • Anne Pildre 1974 –
 • Anne Tõru 1979 –

Kärla koolimaja koosneb kahes järgus ehitatud hoonest. Vanem osa valmis 1912. aastal, uuem ? 1972. aastal. 2001. aastal renoveeriti kooli vanem osa, mille tulemusena kool sai juurde arvutiklassi ja käsitööklassi, paranesid tingimused kolmes õppeklassis.

2002 ? 2004 toimus kooli uuema osa täielik kapitaalremont ja valmis juurdeehitus, mille tulemusena kool sai endale raamatukogu, aula ja muusikaklassi. Renoveeritud osa vastab tänapäeva tulekaitseeeskirjadele. 2007.a rajati koolimaja taha spordi- ja mänguväljak. Kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks kasutab kool peale spordiväljaku ka Kärla Spordihalli. Spordihalliga ühe katuse all asub ka kooli teenindav söökla, mis kindlustab tasuta lõunasöögi kõikidele õpilastele.

Kooli ajaloost

 • 1910 ? avati Kärlal ministeeriumikool
 • 1912 ?
  valmis ajakohane ministeeriumikooli hoone
 • 1919 ? nimetus Kärla 6-klassiline Algkool
 • 1944 ? nimetus Kärla Mittetäielik Keskkool (õpilased õppisid kahes vahetuses)
 • 1950 ? ümberkaudsed koolid muudeti algkoolideks, kooli juurde avati internaat
 • 1951 ? kooliga liideti vene algkool, mis likvideeriti 1958
 • 1954/55 ? suurim õpilaste arv kooli ajaloos (254 õpilast)
 • 1959 ? kooli toodi elekter Kärla võitööstusest
 • 1961 ? muudeti kool 8-klassiliseks
 • 1972 ? valmis kooli esimene juurdeehitus
 • 1988 ? nimetus Kärla 9-klassiline Kool
 • 1992 ? nimetus Kärla Põhikool
 • 1998 ? valmis Kärla Spordihall
 • 1999 ? hakati õpilasi toitlustama spordihalli sööklas
 • 2001 ? renoveeriti koolimaja vana osa
 • 2003 ? valmis kooli teine juurdeehitus

Koolijuhid läbi aegade

 • Madis Ling ? Kärla Ministeeriumikooli juhataja
 • Jaakob Tarkpea ? Kärla 6-klassilise Algkooli juhataja
 • Johannes Nääb ? Kärla 6-klassilise Algkooli juhataja
 • Oskar Sõmmer ? 1934 ? 1944
 • Johannes Arela ? 1945 ? 1946
 • Linda Otsa (Saarlaid) ? 1946 ? 1952
 • Heino Kadak ? 1952 ? 1953
 • Erna Mets (Ristkok) ? 1953 ? 1956
 • Maret Johanson (Kuprijanova) ? 1956 ? 1959
 • Endel Noor ? 1959 ? 1963
 • Peep Lango ? 1963 ? 1988
 • Mahta Aksalu ? 1988 ? 1989
 • Tõnu Toon ? 1989 ? 2010
 • Uku Vilson ? 2010 ? 2011
 • Jaan Lember 2011 ? 2018
 • Sirje Ellermaa 2018 -

Meie koolis õpetajana töötanud üle 25 aasta

 • Eleida Mändar 1951 ? 1978
 • Vilma Noot 1953 ? 1979
 • Mahta Aksalu 1955 ? 2012
 • Peep Lango 1961 ? 1988
 • Esta Lango 1964 ? 2011
 • Aime Haamer 1962 ? 2008
 • Aare Liiv 1974 ? 2009
 • Anne Pildre 1974 ?
 • Anne Tõru 1979 ?

There are currently 0 users online.