Our stories

MIS VAHUS, RUTAKAS KADRIILM ehk põnev teadus-, vilistlas- ja karjääripäev 21. February LL


Etteruttavalt olgu ära öeldud, et pealkirjas on salakirjas peidus meie kohalik  vihmauss ja kartulimardikas. Kuid nüüd kõigest järjekorras.

KPK 110 raames toimus neljapäeval teaduse-ja karjääripäev, mida vedasid reaal-, loodus- ja infotehnoloogia õpetajad ning kuhu olime appi palunud ka kooli  vilistlased.

Vilistlased viisid koolikaaslastele läbi matemaatika ja loodusainete tunde.

Päeva läbiviimisele oli kaasatud ka Keskkonnaameti haridusspetsialist, kes tutvustas 1. ja 2. Kooliastme õpilastele jäätmete sorteerimist ja säästlikku eluviisi.

Terve kool võttis üksteiselt mõõtu ka põgenemistubadest välja saamisel. Selleks tuli lahendada erinevaid väikeseid „teadusülesandeid“, mis nõudsid nutikust ja kiirust.

Näiteks tuli lugeda täpselt raha- metallmünte, mida oli 137 euro väärtuses. Üle järve tuli toimetada ka hunt, kapsas ja kitseke ning sealjuures tagada kõikide osaliste julgeolek. Ja see ülesanne ei olnud sugugi kergete killast.

Informaatikatoas pidid võistkonnad Bee-Botiga läbima labürindi ja Google Earthist tuli leida Kärla koolimaja, mis üldiselt osutusid jõukohasteks ülesanneteks. Raskusi valmistas kauguse hindamine ja roboti saatmine sihtpunkti.

Kõva peamurdmist nõudis meie leht- ja okaspuude puidu tundmine. Veidi lihtsamalt läks maavaradega, kus eksimusi oli vähem.

Oskusi tuli näidata salakirjas taime- ja loomanimede otsimisel, kus tulid õpilaste fantaasia tulemusel välja täitsa uued uudissõnad, mida keegi varem pole kuulnud!

Keeltetoas tuli vanasõnu tunda ning inglise ja vene keele sõnu teada. Seda kõike tuli teha kiiruse peale.

Põgenemistubadest  võitjana väljunud  võistkonnad:

1.2. klass

Võistkond nr 3, koosseisus Uku, Jasper, Maria

3.-4. klass

Võistkond nr 11, koosseisus Rosette, Greete, Piia, Inger

5.-6. Klass

Võistkond nr 18, koosseisus Kadrilin, Eliise, Marileen, Gert-Marol

8. klass

Võistkond nr 27, koosseisus Robert, Maria-Liis, Kaspar

7.ja 9. Klass

Võistkond nr 23, koosseisus Liisi, Egeli, Evelin, Kairo

Kauaoodatud jõuprooviks oli peastarvutamise võistlus, mis toimus aulas kogu kooli valvsa pilgu all ning kus kohtunikeks olid vilistlased.

Parimad peastarvutajad:

I klass, Martti Mesila

II-III klass Risto Vahter

IV-V klass Mathias Mägi

VI-VII klass Kevin Seli

VIII-IX klass Helena-Karmen Saar

Aulas toimus ka vestlusring vilistlastega, kes enda tegemistest teada andsid ning meeleldi ka küsimustele vastasid. Ja küsijaid ja küsimusi oli palju. Vilistlased mäletasid enda kooliajast vaid head ja julgustasid praeguseid õpilasi enda unistusi teoks tegema.

Külas käisid 99. Lennu lõpetajad Annika, Eva, Mikk, Karis, Laura. Triinu-Liis ja Samuel esindasid 98. Lendu  ning Joosep on 97. Lennu vilistlane. Aitäh teile ilusa päeva eest.

Päeva võttis kokku küsimusterohke kahhoot kogu kooliperele, kus oli 34 küsimust.

Pingelise mängu võitis Lisandra Roos . Teiseks tuli KPK direktor Sirje Ellermaa ja kolmanda koha saavutas Darelyan Pähn.

KPK 110 üritused kulmineerusid ühispildiga aulas, kus peal koolipere koos kohal olnud vilistlastega.

 

Reene Kanemägi

Loodusainete õpetaja

Pildigalerii siin

Etteruttavalt olgu ära öeldud, et pealkirjas on salakirjas peidus meie kohalik  vihmauss ja kartulimardikas. Kuid nüüd kõigest järjekorras.

KPK 110 raames toimus neljapäeval teaduse-ja karjääripäev, mida vedasid reaal-, loodus- ja infotehnoloogia õpetajad ning kuhu olime appi palunud ka kooli  vilistlased.

Vilistlased viisid koolikaaslastele läbi matemaatika ja loodusainete tunde.

Päeva läbiviimisele oli kaasatud ka Keskkonnaameti haridusspetsialist, kes tutvustas 1. ja 2. Kooliastme õpilastele jäätmete sorteerimist ja säästlikku eluviisi.

Terve kool võttis üksteiselt mõõtu ka põgenemistubadest välja saamisel. Selleks tuli lahendada erinevaid väikeseid „teadusülesandeid“, mis nõudsid nutikust ja kiirust.

Näiteks tuli lugeda täpselt raha- metallmünte, mida oli 137 euro väärtuses. Üle järve tuli toimetada ka hunt, kapsas ja kitseke ning sealjuures tagada kõikide osaliste julgeolek. Ja see ülesanne ei olnud sugugi kergete killast.

Informaatikatoas pidid võistkonnad Bee-Botiga läbima labürindi ja Google Earthist tuli leida Kärla koolimaja, mis üldiselt osutusid jõukohasteks ülesanneteks. Raskusi valmistas kauguse hindamine ja roboti saatmine sihtpunkti.

Kõva peamurdmist nõudis meie leht- ja okaspuude puidu tundmine. Veidi lihtsamalt läks maavaradega, kus eksimusi oli vähem.

Oskusi tuli näidata salakirjas taime- ja loomanimede otsimisel, kus tulid õpilaste fantaasia tulemusel välja täitsa uued uudissõnad, mida keegi varem pole kuulnud!

Keeltetoas tuli vanasõnu tunda ning inglise ja vene keele sõnu teada. Seda kõike tuli teha kiiruse peale.

Põgenemistubadest  võitjana väljunud  võistkonnad:

1.2. klass

Võistkond nr 3, koosseisus Uku, Jasper, Maria

3.-4. klass

Võistkond nr 11, koosseisus Rosette, Greete, Piia, Inger

5.-6. Klass

Võistkond nr 18, koosseisus Kadrilin, Eliise, Marileen, Gert-Marol

8. klass

Võistkond nr 27, koosseisus Robert, Maria-Liis, Kaspar

7.ja 9. Klass

Võistkond nr 23, koosseisus Liisi, Egeli, Evelin, Kairo

Kauaoodatud jõuprooviks oli peastarvutamise võistlus, mis toimus aulas kogu kooli valvsa pilgu all ning kus kohtunikeks olid vilistlased.

Parimad peastarvutajad:

I klass, Martti Mesila

II-III klass Risto Vahter

IV-V klass Mathias Mägi

VI-VII klass Kevin Seli

VIII-IX klass Helena-Karmen Saar

Aulas toimus ka vestlusring vilistlastega, kes enda tegemistest teada andsid ning meeleldi ka küsimustele vastasid. Ja küsijaid ja küsimusi oli palju. Vilistlased mäletasid enda kooliajast vaid head ja julgustasid praeguseid õpilasi enda unistusi teoks tegema.

Külas käisid 99. Lennu lõpetajad Annika, Eva, Mikk, Karis, Laura. Triinu-Liis ja Samuel esindasid 98. Lendu  ning Joosep on 97. Lennu vilistlane. Aitäh teile ilusa päeva eest.

Päeva võttis kokku küsimusterohke kahhoot kogu kooliperele, kus oli 34 küsimust.

Pingelise mängu võitis Lisandra Roos . Teiseks tuli KPK direktor Sirje Ellermaa ja kolmanda koha saavutas Darelyan Pähn.

KPK 110 üritused kulmineerusid ühispildiga aulas, kus peal koolipere koos kohal olnud vilistlastega.

 

Reene Kanemägi

Loodusainete õpetaja

Pildigalerii siin