Kodukord

Kärla Põhikooli (edaspidi kool) tegevuse raamid ja põhieesmärgid on välja toodud kooli põhimääruses, mis tugineb põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele; kooli õppekavas, mis tugineb riiklikule õppekavale; kooli arengukavas ja teistes neile toetuvates dokumentides. Kooli kodukord sisaldab kooli õpilaste ja õpetajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid.

Loe dokumenti

Hetkel on lehel 0 kasutajat.