Meie lood

Esimene verstapost käes 01. november LL


Esimene puhkus koolivaheaja näol on Kärla Päikselise kooli õpilastel välja teenitud. See oli pingevaba minek, sest uue hindamisjuhendi kohaselt saab hinnetega tunnistuse alles jõuluks.

Viimane koolipäev oli õpilastele veidi lühem ja samas väga tegevusrohke. Hommik algas laste arengu jaoks olulise tegevuse – ettelugemisega. Seejärel said kooli 100. lend ehk kaheksandikud istutada õuesõppepaviljoni kõrvale õunapuu ja viiendikud tegid EV100 kujulise tulbi-hüatsindipeenra, selle ilu nägemiseni peab ootama kevadet. Kuna sügisesed ilmad muutuvad järjest pimedamaks ja turvaline koolitee on kõigi jaoks oluline, siis kogu koolipere lahkus vaheajale kooli logo kujutava helkuriga.

Õpetajad veetsid teise poole päevast koolipingis, arutledes „Ettevõtliku kooli“ programmis osalejana selle üle, kas ja mil määral on Kärla kool ettevõtlik. Riiklikus ja ka kooli õppekavas on sätestatud ettevõtlikkus ühena kaheksast läbivast  üldpädevusest, mis  on olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel. Üldpädevused kujunevad ühest küljest kõigi õppeainete kaudu, teisalt ka tunni- ja koolivälises tegevuses. Ettevõtlikkuspädevus  tähendab suutlikkust ideid luua ja ellu viia, näha probleeme ja aidata kaasa nende lahendamisele; seada eesmärke, koostada ja ellu viia plaane, korraldada ühistegevusi, näidata algatusvõimet ja vastutada tulemuste eest jmt. 

Seitsme esimese koolinädala tegevused ettevõtlikkuse puudumisele küll ei viita, pigem vastupidi! Algas ju kooliaasta reipa matkaga loodusesse, sellele järgnesid 2.-5. klasside keskkonnahariduseteemalised matkad Koigi rabas. Algklassid tegid koos vanematega näpu- ja küpsetamistöid, mida müüdi mihklilaadal ning teine klass korraldas kogu kooliperele õunakohvikut.

Üheksandike jaoks  on tegemist vastutusrikka aastaga, lisaks pingutamisele õppetöös tuleb end ka eeskujuliku ja initsiatiivikana näidata. Võimalusi selleks pakkus nii õpetajate päeval võimu ülevõtmine kui viiendike rebasteks ristimine. Tagatipuks jõuti ka pikaajaline eesmärk – klassiekskursioon Kreetale – ära realiseerida. Oli selleks ju mitu aastat raha kogutud, muuhulgas metsa istutades.

Kuldne sügis on soosinud õpet looduses, pimedama aja saabudes ootame pikisilmi õuesõppe paviljoni lõplikku valmimist. Lisaks ettevõtliku kooli staatusele soovime olla ka tervist edendav kool. Liikumine, värskes õhus viibimine, tervislik toitumine, aga ka koolipere omavahelised head suhted on selle aluseks.

 

Vaatamata saabuvale kaamoseajale paistab Kärla koolis ikka päike!

 

Sirje Ellermaa

Kärla Põhikooli direktor

Esimene puhkus koolivaheaja näol on Kärla Päikselise kooli õpilastel välja teenitud. See oli pingevaba minek, sest uue hindamisjuhendi kohaselt saab hinnetega tunnistuse alles jõuluks.

Viimane koolipäev oli õpilastele veidi lühem ja samas väga tegevusrohke. Hommik algas laste arengu jaoks olulise tegevuse – ettelugemisega. Seejärel said kooli 100. lend ehk kaheksandikud istutada õuesõppepaviljoni kõrvale õunapuu ja viiendikud tegid EV100 kujulise tulbi-hüatsindipeenra, selle ilu nägemiseni peab ootama kevadet. Kuna sügisesed ilmad muutuvad järjest pimedamaks ja turvaline koolitee on kõigi jaoks oluline, siis kogu koolipere lahkus vaheajale kooli logo kujutava helkuriga.

Õpetajad veetsid teise poole päevast koolipingis, arutledes „Ettevõtliku kooli“ programmis osalejana selle üle, kas ja mil määral on Kärla kool ettevõtlik. Riiklikus ja ka kooli õppekavas on sätestatud ettevõtlikkus ühena kaheksast läbivast  üldpädevusest, mis  on olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel. Üldpädevused kujunevad ühest küljest kõigi õppeainete kaudu, teisalt ka tunni- ja koolivälises tegevuses. Ettevõtlikkuspädevus  tähendab suutlikkust ideid luua ja ellu viia, näha probleeme ja aidata kaasa nende lahendamisele; seada eesmärke, koostada ja ellu viia plaane, korraldada ühistegevusi, näidata algatusvõimet ja vastutada tulemuste eest jmt. 

Seitsme esimese koolinädala tegevused ettevõtlikkuse puudumisele küll ei viita, pigem vastupidi! Algas ju kooliaasta reipa matkaga loodusesse, sellele järgnesid 2.-5. klasside keskkonnahariduseteemalised matkad Koigi rabas. Algklassid tegid koos vanematega näpu- ja küpsetamistöid, mida müüdi mihklilaadal ning teine klass korraldas kogu kooliperele õunakohvikut.

Üheksandike jaoks  on tegemist vastutusrikka aastaga, lisaks pingutamisele õppetöös tuleb end ka eeskujuliku ja initsiatiivikana näidata. Võimalusi selleks pakkus nii õpetajate päeval võimu ülevõtmine kui viiendike rebasteks ristimine. Tagatipuks jõuti ka pikaajaline eesmärk – klassiekskursioon Kreetale – ära realiseerida. Oli selleks ju mitu aastat raha kogutud, muuhulgas metsa istutades.

Kuldne sügis on soosinud õpet looduses, pimedama aja saabudes ootame pikisilmi õuesõppe paviljoni lõplikku valmimist. Lisaks ettevõtliku kooli staatusele soovime olla ka tervist edendav kool. Liikumine, värskes õhus viibimine, tervislik toitumine, aga ka koolipere omavahelised head suhted on selle aluseks.

 

Vaatamata saabuvale kaamoseajale paistab Kärla koolis ikka päike!

 

Sirje Ellermaa

Kärla Põhikooli direktor