Meie lood

Tuhat tänu! 28. mai KL


22. mail toimus Kärla koolis eriline ja südantsoojendav tänuüritus, kus piduliku kontserdi saatel avaldati tänu lapsevanematele, õpetajatele ja õpilastele. Kontsert pakkus meeldejäävaid muusikaelamusi ja luulelisi etteasteid. Peale kontsertelamust said kõik ühist aega nautida suupiste ja kohvilauas ning silmailu pakkusid kaunid õpilastööde väljapanekud. 

Oma tänulikkust kutsututele avaldasid koolijuht Sirje Ellermaa ja õppejuht Maiu Raun alljärgneva pöördumisega. 

 

Hea koolipere! 

Tõepoolest, suvi on juba põue pugemas ja kooliseinte vahel on järjest raskem õppimisele keskenduda. Ja kõik ei peagi enam väga kõvasti vaeva nägema, sest kui terve õppeaasta jooksul on tublisti pingutatud, siis on viljad juba käega katsuda.  

On üsna tõenäoline, et sa seostad õppimise tulemust eelkõige sellega, et keegi oleks sinuga rahul nagu näiteks  vanemad ja õpetajad. Võib-olla pole sa veel mõtisklenud selle üle või arutanud oma vanematega kui palju võiks õppimine olla seotud just sinu, mitte kellegi teise sihtidega. Sinu sihid on sinu tulevik, sinu elu.  

Suurim väärtus on muuta oma mõtteviisi ja võtta vastutus oma elu ja tulemuste eest. Sel moel ei ole sa enam asjaolude ohver, sa kontrollid kuidas mõtled, tunned ja käitud. Sa hakkad oma elu nautima.  

Kui seemned lähevad viljakasse mulda, ärkavad nad ellu järjepidevuse ja pühendumise toel. 

 

Head õpilased, tunnustame teid teie heade õpitulemuste ja sihikindluse eest ning aktiivse panustamise eest tunnivälises tegevuses!  

Me ei arva, et ainult hinded on need, mis väljendavad õpitulemusi, kuid koolisüsteem on endiselt vanas mõtteviisis ja võimaldab tulemusi hinnata hinnete kaudu. 

 • Emmariin – aitäh, et sinu õpimotivatsioon ei luba sul hindeks viiest vähemat saada!  

 • Aitäh, kõik 4.-9. klassi õpilased pingutuse eest,  teie keskmine hinne jääb vaid paar kümnendikku viiest allapoole.  

 • Nutikas julgus on astuda tundmatusse. Aitäh, Mathias, Gert-Marol ja Gregor, et julgesite end ületada ja rakendada oma võimeid maakondlikel olümpiaadidel, esindades nii ennast kui oma kooli.  

 • Aitäh, kõik 1., 2. ja 3. klassi õpilased, kes te olete koolimaja saginas õppinud pühendunult õppima, olema sõbralikud, kaaslastega arvestavad ja tänud, et te oma elamusi nii ehedalt jaganud. 

 • Aitäh, Inger ja Piia – julguse eest üllatada õpetajaid jõulupeol!  

 • Aitäh, Anna-Liisa, sirge selja ja meelekindlusega aktiivse kaasalöömise eest koolielus! 

 

Luisa-Leel on õigus: tänulikkus ei tunne riigipiire, tänulikkus kõlab igas keeles hästi.  

Kui eelmisel õppeaastal saime Erasmus+ õpirännetega maailma avastada 13 õpilase ja 13 õpetajaga, siis sel õppeaastal on õpirände kogemuse saanud 27 õpilast  ja 27 õpetajat ja oleme saanud ka ise külalislahkust näidata.  Aitäh vanematele, kes õpetajate eemalolekul on aidanud täita õpetaja rolli. 

Eemalseisjale võib tunduda, et lihtsalt reisime, aga tegelikkuses oleme tundma õppinud ennast, õppinud tundma erinevaid kultuure, traditsioone, ajalugu; näinud erinevaid koolikeskkondi ja koolikultuure ja selle käigus jõudnud selgema arusaamiseni, mida oma õppekavas ja õppetöös muuta ja parandada. Aga ka selle teadmise, mis meil on väga hästi, sest iga eemalviibimise õnnelikum hetk on tagasi koju jõudmine. 

 

Need õpiränded ei oleks saanud juhtuda, kui vanematel ei jätkuks usku oma lastesse ja kooli ning õpetajatel julgust võtta vastutust elude eest. Hea on saada vanematelt tunnustavat tagasisidet ja oleme seda ise saatjatena kogenud – lapsed õpivad ja kogevad hoopis teistsuguseid asju kui igapäevaselt kodus ja koolis: kasvab vastutustunne, enese hirmudega toimetulek, julgus suhelda …. 

 

 • Aitäh, 7. klassi õpilaste pered, kes te külalislahkelt võtsite oma kodudesse meie prantsuse külalised!

 • Aitäh, Emilia ja Mari-Leen - teie ingliskeelsed podcastid noortele olulistel teemadel on võitnud tähelepanu Itaalias! 

 

Head lapsevanemad! Püüe äratada oma last nii, et ta võiks oma päeva alustada positiivse hoiaku ja meeleoluga on teie panus. Mida sügavam on side perekonnas, seda avatum ja kindlam on laps. Teie olete oma lastele pakkunud armastust, julgustust ja inspiratsiooni, mis on hindamatuks toeks laste haridusteel. Teie kohalolek, pühendumus ja hool on teie laste hariduse nurgakivi. Oleme teie panuse, kohal- ja kaasasoleku eest südamest tänulikud! 

 

Head õpetajad, me oleme meeskond ja üsna tihti natuke ka ema või isa rollis. Kui suudame selle rolli võtta, muutub õppimine vähem hirmutavaks ja rohkem nauditavaks, järelikult õpimegi rohkem, nii õpilased kui me ise. Isegi siis, kui katus sõidab ja mõistus saab otsa, siis tea -  seda juhtub ka vanematel. 

Ole sa tänatud, hea kolleeg – tarkuse, pühendumuse ning suure ja lahke südame eest! Liivale kirjuta oma vead ja hoia vaid head!  

 

Aitäh kõigile tänase tänukontserdi ettevalmistajatele, esinejatele-juhendajatele, samuti näitusetööde kunstnikele ja käsitöölistele ning nende juhendajatele, et olete puistanud oma tänulikkust nii tänasesse õhtusse kui oma igapäeva töösse! 

 

Pildigalerii: https://photos.app.goo.gl/XxjjK4Qf2kxFK2QY9

 

22. mail toimus Kärla koolis eriline ja südantsoojendav tänuüritus, kus piduliku kontserdi saatel avaldati tänu lapsevanematele, õpetajatele ja õpilastele. Kontsert pakkus meeldejäävaid muusikaelamusi ja luulelisi etteasteid. Peale kontsertelamust said kõik ühist aega nautida suupiste ja kohvilauas ning silmailu pakkusid kaunid õpilastööde väljapanekud. 

Oma tänulikkust kutsututele avaldasid koolijuht Sirje Ellermaa ja õppejuht Maiu Raun alljärgneva pöördumisega. 

 

Hea koolipere! 

Tõepoolest, suvi on juba põue pugemas ja kooliseinte vahel on järjest raskem õppimisele keskenduda. Ja kõik ei peagi enam väga kõvasti vaeva nägema, sest kui terve õppeaasta jooksul on tublisti pingutatud, siis on viljad juba käega katsuda.  

On üsna tõenäoline, et sa seostad õppimise tulemust eelkõige sellega, et keegi oleks sinuga rahul nagu näiteks  vanemad ja õpetajad. Võib-olla pole sa veel mõtisklenud selle üle või arutanud oma vanematega kui palju võiks õppimine olla seotud just sinu, mitte kellegi teise sihtidega. Sinu sihid on sinu tulevik, sinu elu.  

Suurim väärtus on muuta oma mõtteviisi ja võtta vastutus oma elu ja tulemuste eest. Sel moel ei ole sa enam asjaolude ohver, sa kontrollid kuidas mõtled, tunned ja käitud. Sa hakkad oma elu nautima.  

Kui seemned lähevad viljakasse mulda, ärkavad nad ellu järjepidevuse ja pühendumise toel. 

 

Head õpilased, tunnustame teid teie heade õpitulemuste ja sihikindluse eest ning aktiivse panustamise eest tunnivälises tegevuses!  

Me ei arva, et ainult hinded on need, mis väljendavad õpitulemusi, kuid koolisüsteem on endiselt vanas mõtteviisis ja võimaldab tulemusi hinnata hinnete kaudu. 

 • Emmariin – aitäh, et sinu õpimotivatsioon ei luba sul hindeks viiest vähemat saada!  

 • Aitäh, kõik 4.-9. klassi õpilased pingutuse eest,  teie keskmine hinne jääb vaid paar kümnendikku viiest allapoole.  

 • Nutikas julgus on astuda tundmatusse. Aitäh, Mathias, Gert-Marol ja Gregor, et julgesite end ületada ja rakendada oma võimeid maakondlikel olümpiaadidel, esindades nii ennast kui oma kooli.  

 • Aitäh, kõik 1., 2. ja 3. klassi õpilased, kes te olete koolimaja saginas õppinud pühendunult õppima, olema sõbralikud, kaaslastega arvestavad ja tänud, et te oma elamusi nii ehedalt jaganud. 

 • Aitäh, Inger ja Piia – julguse eest üllatada õpetajaid jõulupeol!  

 • Aitäh, Anna-Liisa, sirge selja ja meelekindlusega aktiivse kaasalöömise eest koolielus! 

 

Luisa-Leel on õigus: tänulikkus ei tunne riigipiire, tänulikkus kõlab igas keeles hästi.  

Kui eelmisel õppeaastal saime Erasmus+ õpirännetega maailma avastada 13 õpilase ja 13 õpetajaga, siis sel õppeaastal on õpirände kogemuse saanud 27 õpilast  ja 27 õpetajat ja oleme saanud ka ise külalislahkust näidata.  Aitäh vanematele, kes õpetajate eemalolekul on aidanud täita õpetaja rolli. 

Eemalseisjale võib tunduda, et lihtsalt reisime, aga tegelikkuses oleme tundma õppinud ennast, õppinud tundma erinevaid kultuure, traditsioone, ajalugu; näinud erinevaid koolikeskkondi ja koolikultuure ja selle käigus jõudnud selgema arusaamiseni, mida oma õppekavas ja õppetöös muuta ja parandada. Aga ka selle teadmise, mis meil on väga hästi, sest iga eemalviibimise õnnelikum hetk on tagasi koju jõudmine. 

 

Need õpiränded ei oleks saanud juhtuda, kui vanematel ei jätkuks usku oma lastesse ja kooli ning õpetajatel julgust võtta vastutust elude eest. Hea on saada vanematelt tunnustavat tagasisidet ja oleme seda ise saatjatena kogenud – lapsed õpivad ja kogevad hoopis teistsuguseid asju kui igapäevaselt kodus ja koolis: kasvab vastutustunne, enese hirmudega toimetulek, julgus suhelda …. 

 

 • Aitäh, 7. klassi õpilaste pered, kes te külalislahkelt võtsite oma kodudesse meie prantsuse külalised!

 • Aitäh, Emilia ja Mari-Leen - teie ingliskeelsed podcastid noortele olulistel teemadel on võitnud tähelepanu Itaalias! 

 

Head lapsevanemad! Püüe äratada oma last nii, et ta võiks oma päeva alustada positiivse hoiaku ja meeleoluga on teie panus. Mida sügavam on side perekonnas, seda avatum ja kindlam on laps. Teie olete oma lastele pakkunud armastust, julgustust ja inspiratsiooni, mis on hindamatuks toeks laste haridusteel. Teie kohalolek, pühendumus ja hool on teie laste hariduse nurgakivi. Oleme teie panuse, kohal- ja kaasasoleku eest südamest tänulikud! 

 

Head õpetajad, me oleme meeskond ja üsna tihti natuke ka ema või isa rollis. Kui suudame selle rolli võtta, muutub õppimine vähem hirmutavaks ja rohkem nauditavaks, järelikult õpimegi rohkem, nii õpilased kui me ise. Isegi siis, kui katus sõidab ja mõistus saab otsa, siis tea -  seda juhtub ka vanematel. 

Ole sa tänatud, hea kolleeg – tarkuse, pühendumuse ning suure ja lahke südame eest! Liivale kirjuta oma vead ja hoia vaid head!  

 

Aitäh kõigile tänase tänukontserdi ettevalmistajatele, esinejatele-juhendajatele, samuti näitusetööde kunstnikele ja käsitöölistele ning nende juhendajatele, et olete puistanud oma tänulikkust nii tänasesse õhtusse kui oma igapäeva töösse! 

 

Pildigalerii: https://photos.app.goo.gl/XxjjK4Qf2kxFK2QY9