ÕPPETÖÖ

Pikapäevarühm


Kärla Põhikooli pikapäevarühma tööd juhivad (planeerib tegevused, viib läbi, omab ülevaadet õpilase liikumisest) õpetaja on:

- Jaanika Jõgi (E, T, K, N 12.15-15.00) ja

- huvijuht Arnek Grubnik (E, K, N 15.00-16.00)

Pikapäevarühma eesmärk on sisustada õppekavavälise tegevusena, vastavalt pikapäevarühma päevakavale, täiskasvanu järelevalve all, tema suunamisel ja juhendamisel 1. – 3. klassi õpilaste koolipäev ning toetada õppekavas määratud üldpädevuste saavutamist I kooliastmete lõpuks.

Pikapäevarühma päevakava:

12:15-13:45        Õppeülesannete täitmine (tööde lõpetamine, lugemine, jutustamine, arvutamine, kirjatehnika harjutamine, õpioskuste kujundamine), arendavad lisaülesanded ja -materjalid vastavalt huvidele, mäng, huviringidesse suunamine;

13:30-13:45        Pikapäeva eine; vaata Toitlustamine | Kärla Põhikool (kpk.edu.ee);

13:45-16:00        Vaba tegevus klassis (meisterdamine, joonistamine, lauamängud, vaba mäng jne), suhtlemine kaasõpilastega, osalemine huvitegevuses, liikumine õues, osalemine noortekeskuse töös.

Pikapäevarühmas saab osaleda esmaspäevast neljapäevani. Tegevused pikapäevarühmas algavad peale ainetundide lõppu ja lõppevad koolibusside väljumisega esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval kell 16.10 ja teisipäeval kell 15.10.

Pikapäevarühmas osalemine ei taga koduste tööde täielikku täitmist. Koduste tööde täieliku täitmise eest vastutab lapsevanem.

Pikapäevarühma õpilased võivad lahkuda pikapäevarühmast pikapäevarühma õpetaja teadmisel ja loal.

Küsimuste korral palume pöörduda pikapäevarühma töö korraldajate poole:

 

 

Kärla Põhikooli pikapäevarühma tööd juhivad (planeerib tegevused, viib läbi, omab ülevaadet õpilase liikumisest) õpetaja on:

- Jaanika Jõgi (E, T, K, N 12.15-15.00) ja

- huvijuht Arnek Grubnik (E, K, N 15.00-16.00)

Pikapäevarühma eesmärk on sisustada õppekavavälise tegevusena, vastavalt pikapäevarühma päevakavale, täiskasvanu järelevalve all, tema suunamisel ja juhendamisel 1. – 3. klassi õpilaste koolipäev ning toetada õppekavas määratud üldpädevuste saavutamist I kooliastmete lõpuks.

Pikapäevarühma päevakava:

12:15-13:45        Õppeülesannete täitmine (tööde lõpetamine, lugemine, jutustamine, arvutamine, kirjatehnika harjutamine, õpioskuste kujundamine), arendavad lisaülesanded ja -materjalid vastavalt huvidele, mäng, huviringidesse suunamine;

13:30-13:45        Pikapäeva eine; vaata Toitlustamine | Kärla Põhikool (kpk.edu.ee);

13:45-16:00        Vaba tegevus klassis (meisterdamine, joonistamine, lauamängud, vaba mäng jne), suhtlemine kaasõpilastega, osalemine huvitegevuses, liikumine õues, osalemine noortekeskuse töös.

Pikapäevarühmas saab osaleda esmaspäevast neljapäevani. Tegevused pikapäevarühmas algavad peale ainetundide lõppu ja lõppevad koolibusside väljumisega esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval kell 16.10 ja teisipäeval kell 15.10.

Pikapäevarühmas osalemine ei taga koduste tööde täielikku täitmist. Koduste tööde täieliku täitmise eest vastutab lapsevanem.

Pikapäevarühma õpilased võivad lahkuda pikapäevarühmast pikapäevarühma õpetaja teadmisel ja loal.

Küsimuste korral palume pöörduda pikapäevarühma töö korraldajate poole:

 

 

Hetkel on lehel 0 kasutajat.