ÕPPETÖÖ

Pikapäevarühm


Pikapäevarühmaõpetajad: 

- Kaidi Rahnik

- Gabriela Grahv

- Reelika Grahv

Pikapäevarühma eesmärk on sisustada õppekavavälise tegevusena, vastavalt pikapäevarühma päevakavale, täiskasvanu järelevalve all, tema suunamisel ja juhendamisel 1.-2. klassi õpilaste koolipäev ning toetada õppekavas määratud üldpädevuste saavutamist I kooliastmete lõpuks. Pikapäevarühma astumise avaldus on siin (laadi alla): AVALDUS ja esita see koolile (kool@kpk.edu.ee).

Pikapäevarühma päevakava:

12:00-13:15        Õppeülesannete täitmine (tööde lõpetamine, lugemine, jutustamine, arvutamine, kirjatehnika harjutamine, õpioskuste kujundamine), arendavad lisaülesanded ja -materjalid vastavalt huvidele, mäng, huviringidesse suunamine;

13:15-13:30        Pikapäeva eine; laadi alla AVALDUS ja esita see Kärla Spordihalli söökla juhatajale (karla.sookla@mail.ee ).

13:30-14.45 (T)/15:40 (E, K, N) Vaba tegevus klassis (meisterdamine, joonistamine, lauamängud, vaba mäng jne), suhtlemine kaasõpilastega, osalemine huvitegevuses, liikumine õues, osalemine noortekeskuse töös.

Pikapäevarühmas saab osaleda esmaspäevast neljapäevani. Tegevused pikapäevarühmas algavad peale ainetundide lõppu ja lõppevad koolibusside väljumisega esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval kell 15.55 ja teisipäeval kell 14.55.

Pikapäevarühmas osalemine ei taga koduste tööde täielikku täitmist. Koduste tööde täieliku täitmise eest vastutab lapsevanem.

Pikapäevarühma õpilased võivad lahkuda pikapäevarühmast pikapäevarühma õpetaja teadmisel ja loal.

Lapsevanem saab infot anda pikapäevaõpetajale telefonil + 372 58 86 0448 

Pikapäevarühmaõpetajad: 

- Kaidi Rahnik

- Gabriela Grahv

- Reelika Grahv

Pikapäevarühma eesmärk on sisustada õppekavavälise tegevusena, vastavalt pikapäevarühma päevakavale, täiskasvanu järelevalve all, tema suunamisel ja juhendamisel 1.-2. klassi õpilaste koolipäev ning toetada õppekavas määratud üldpädevuste saavutamist I kooliastmete lõpuks. Pikapäevarühma astumise avaldus on siin (laadi alla): AVALDUS ja esita see koolile (kool@kpk.edu.ee).

Pikapäevarühma päevakava:

12:00-13:15        Õppeülesannete täitmine (tööde lõpetamine, lugemine, jutustamine, arvutamine, kirjatehnika harjutamine, õpioskuste kujundamine), arendavad lisaülesanded ja -materjalid vastavalt huvidele, mäng, huviringidesse suunamine;

13:15-13:30        Pikapäeva eine; laadi alla AVALDUS ja esita see Kärla Spordihalli söökla juhatajale (karla.sookla@mail.ee ).

13:30-14.45 (T)/15:40 (E, K, N) Vaba tegevus klassis (meisterdamine, joonistamine, lauamängud, vaba mäng jne), suhtlemine kaasõpilastega, osalemine huvitegevuses, liikumine õues, osalemine noortekeskuse töös.

Pikapäevarühmas saab osaleda esmaspäevast neljapäevani. Tegevused pikapäevarühmas algavad peale ainetundide lõppu ja lõppevad koolibusside väljumisega esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval kell 15.55 ja teisipäeval kell 14.55.

Pikapäevarühmas osalemine ei taga koduste tööde täielikku täitmist. Koduste tööde täieliku täitmise eest vastutab lapsevanem.

Pikapäevarühma õpilased võivad lahkuda pikapäevarühmast pikapäevarühma õpetaja teadmisel ja loal.

Lapsevanem saab infot anda pikapäevaõpetajale telefonil + 372 58 86 0448